Защо е важно да следим валутните опции когато търгуваме?

Защо е важно да следим валутните опции когато търгуваме?
Валутните опции имат способността да движат пазарната цена и са важен фактор в търговията. Това е кратко ръководство за това, как работят валутните опции и какво е тяхното влияние върху спот цените.

Валутните опции имат способността да движат пазарната цена и са важен фактор в търговията. Това е кратко ръководство за това, как работят валутните опции и какво е тяхното влияние върху спот цените.

Първо, нека да започнем с някои основни неща.

Какво представляват опциите?

Опциите са договори, които могат да бъдат закупени, като се плати сумата наречена “премия” за правото, но не и задължението, да се купи или продаде базовия инструмент или актив на определена цена (“страйк”) на определена дата (“падеж”). Опцията за покупка се нарича “кол”, опцията за продажба е “пут”.

Така че, ако сте закупили опция, бихте избрали ценово ниво, на което бихте искали да имате позиция в базовия инструмент, на определената дата напред във времето.

Цената(премията) на тези договори се увеличава или пада на базата на преобладаващото ценово равнище на базовия инструмент спрямо цената на страйка. Премията на кол опция се увеличава, като текущата пазарна или спот цена се движи над страйка. Стойността на пут опцията се увеличава при спад на цената на базовия актив под страйка.

Има различни видове опции, които имат различни правила и устройство. Ето три основни опции, за които вероятно сте чували.

  • Ванила – това св ясни и прости кол и пут опции и са по-голямата част от това, което се съдържа в ежедневните позиции за изтичане на опции, които ще публикуваме Те са активни до изтичане на падежа, независимо от цената на основния инструмент на спот пазара.
  • Бариерни – те са предназначени да се изплатят само ако цената на базисния инструмент не премине бариерата до изтичане на срока. Ако цената премине през нивото на страйка, бариерната опция автоматично става без стойност за купувача, а продавачът на опцията печели премията.
  • Double no touch(DNT) – подобни са на бариерните, но те имат два страйка, над и под настоящата цена. Пробив на един от двата ще направи опцията без стойност за купувача и премията отново ще отиде при продавача.

Размерите на опциите (сумата на позицията, която ще бъде създадена в базовия актив) може да варира от няколко милиона до милиарди.

Как се уреждат опциите?

Опциите, които публикуваме са основно Ванила и изтичат в същия ден на т.нар. Ню Йорк кът, който в 14:00 по Гринуич или в 17:00 българско време( в някои части от годината в 16:00).

Опцията ще изтече независимо дали е “в пари” или “извън пари”. Опциите, които са извън пари нямат стойност за купувача и след като изтекат и продавача печели премията платена за тях като не се отваря позиция в базовия инструмент.

“В пари” означава, че купувачът ще може да “упражни” опцията и да създаде позиция на пазара. Продавачът на тази опция все още получава премията, но също така става другата страна по сделката на купувача в базовия актив. Например купувачът на кол опция и се сдобива с дълга позиция, а продавачът става притежател на къса.

Какво се случва на падежа?

Купувача на кол опция, която е в пари, би получил дълга позиция в базисния актив на цена, по-ниска от пазарната/спот цена към момента на изтичане на падежа. Например, ако при изтичане на срока спот цената е 1,3000 и кол опцията е имала страйк 1,2500, купувачът/притежателят на тази опция би имал дълга позиция на 1,2500, 500 пипса под спот цената. Ако купувачът тогава продаде позицията на 1,3000, печалбата ще бъде 500 пипса, от която трябва да бъде извадена премията платена за опцията.

Обратното се случва с пут опциите. Купувачът/притежателят на пут опцията би имал къса позиция на основния пазар над сегашната спот цена.

Защо трябва да сме осведомени за изтичането на опции?

Изтичането на опции може да раздвижи пазарната цена и това се вижда най-добре при спокойни търговски условия и/или близо до падежа. В интерес на купувача е опцията му да падежира в пари и в интерес на продавача е да няма стойност. Така често можем да видим, че цената гравитира около или остава близо до ниво, на което изтичат голям брой опции, тъй като и двете страни на дадена опция могат да се борят на спот пазара, за да се опитат да накарат цената да завърши от правилната страна на сделката им.

Раздвижването не е свършило дори след като опцията изтече, тъй като търговците на опции могат да влязат на пазара, за да затворят позициите си. Това може да работи по два начина. Притежателят на кол опция, който се сдобил с дълга позиция, може да закрие тази позиция, а създателят на опцията е станал къс и също ще трябва да затвори губещата си позиция. Ако позициите са достатъчно големи, това покриване може да премести пазара.

В последно време обаче търговците на опции често хеджират своите позиции в опции, което означава, че не можем да видим този вид покриване.

Как можем да приложим всичко това в търговия си?

Търговията на спот пазара, само на информация за изтичащи опции е много трудна, тъй като има много фактори, които трябва да се вземат под внимание.  Само защото сме чули, че има огромно количество опции, изтичащи на определено ниво, не означава, че спот цената задължително ще се придвижи към тази страйк цена.

Общите суми, които докладваме, са натрупването на всички сделки на това конкретно ценово ниво и могат да се състоят от стотици сделки, от стотици различни търговци и тези сделки може да са били направени по много различни причини. Така че не всеки ще се бори, за да види цената на основния актив от неговата страна.

Понякога можем да чуем, че бариерните и DNT опции са в игра и притежателите са големи инвеститори или може би  централна банка и те могат да бъдат наблюдавани по-внимателно за възможност за търговия. Играчи като китайската народна банка са известни с големите си позиции в опции и имат средства и влияние, за да ги защитят и да преместят цената далеч от тях. Някои трейдъри използват това като възможност за търговия около тези нива, знаейки, че има потенциално голям защитен механизъм.

Не съществува категоричен или сигурен начин за търговия с тази информация, но ако сме наясно с нея като част от нашата ежедневна търговска информационна база, можем да знаем какво да търсим и да сме готови да действаме, ако цената започне да реагира по определен начин в определено време.

About Борис Петров 453 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.