UIT vs ETF – прилики и разлики

Какви са приликите и разликите между дялов инвестиционен тръст и борсово търгуван фонд?
Дялов инвестиционен тръст (UIT) и борсов търгуван фонд (ETF) са два различни финансови инструмента, които имат доста общи характеристики.

Какви са приликите и разликите между дялов инвестиционен тръст и борсово търгуван фонд?

Дялов инвестиционен тръст (UIT) и борсов търгуван фонд (ETF) са два различни финансови инструмента, които имат доста общи характеристики. И двата инструмента предлагат възможност да получите възвръщаемост от диверсифициран набор от ценни книжа. Накратко, можете да инвестирате в много компании с малък капитал във всяка една от тях.

Разбира се, както вероятно сте разбрали от факта, че имат различни имена, борсово търгуваните фондове и дяловите инвестиционни тръстове са с различни видове структури, които се държат по различен начин и носят различни данъчни последици.

UIT е като фонд, който обикновено държи определени активи в определени количества и прехвърля печалби и доходи на своите инвеститори. По същество инвеститорите са бенефициенти по инвестиционния тръст. ETF-ите са ценни книжа, която може да следват определена суровина или борсов индекс (например S&P 500), но се търгуват на борса като акция.

Дялов инвестиционен тръст

Дялов инвестиционен тръст (UIT)

Дяловият инвестиционен тръст купува ценни книжа в портфолио, който продава на инвеститорите като дялове в тръста. Дяловият тръст преминава заедно с капиталовите печалби, приходите от лихви и дивидентите директно в акционерите. UIT изглежда като взаимен фонд, но не е. За разлика от взаимния фонд, дяловият тръст не участва активно в покупката и продажбата на ценните книжа, които ще бъдат включени в портфолиото. Това означава, че той има по-ниски годишни оперативни разходи от взаимен фонд.

Вместо това UIT купува определена кошница от ценни книжа, а неговите инвеститори имат дял в печалбите, доходите и загубите. Можете да инвестирате в дялов инвестиционен тръст директно чрез компания за управление на дялове или индиректно чрез брокер или финансов съветник.

Борсово търгуван фонд (ETF)

Борсово търгуван фонд е ценна книга търгувана на борса. ETF-ът може да проследява индекс, стока, валута или група акции. Така че, вместо определена кошница от инвестиции, като дялов инвестиционен тръст, борсово търгувания фонд обикновено държи динамично променяща се кошница от инвестиции. Има много ETF-и, от които да избирате, в зависимост от инвестиционната Ви цел.

Основната полза от инвестирането в борсово търгуван фонд е, че ви дава шанс да инвестирате в кошница от ценни книжа срещу част от разходите. Например iShares U.S. Real Estate ETF Ви дава възможност да инвестирате в кошница от акции от един сектор – недвижими имоти.

Борсово търгуван фонд

Нетна стойност на активите (НСА)

Една стойност, която ще виждате често, когато става дума за ETF или UIT, е нетната стойност на активите (НСА). За изчисление на НСА, инвеститорите възприемат общата стойност на активите на фонда минус задълженията му и разделят резултата на броя на акциите, които са в ръцете на акционерите. Например, ако общата стойност на фонда е 95 милиона долара, а акционерите притежават 10 милиона акции, НСА на фонда е $9,50 на акция. Ако фондът увеличи стойността си до 100 милиона долара, а броят на акциите остане същият, НСА ще се увеличи до $10.

Неща които трябва да обмислите

Трябва да претегляте рисковете и възнаграждението, както и разходите за инвестиции в ETF или UIT. Борсово търгувания фонд Ви позволява да го търгувате като акция с ниски транзакционни разходи. За разлика от тях, много дялови инвестиционни тръстове имат такси за продажба, както и входни и изходни такси. Предварителните разходи за инвестиране в дялов тръст може да достигнат до 0,5% до 6%. Освен това, обикновено има годишна такса, варираща от 0,75% до 2%.

Дяловите инвестиционни фондово нямат активно управление на активите, което означава, че ценните книжа не се купуват и продават, така че да се възползвате от пазарните условия и възможности.

И борсово търгуваните фондове и дяловите инвестиционни тръстове крият своите рискове. Можете обаче да използвате стратегия за хеджиране като инвестирате в “обърнат ETF”, който е предназначен да се покачи ако определен индекс падне. Така може да се намали риска ако се комбинира с обикновен ETF като разбира се това не е сигурно.

Данъчно облагане

Ако притежавате дялов инвестиционен тръст, Вие ще бъдете обложени с данък върху дейностите си с ценни книжа, както ако ги притежавате директно. Например, може да плащате данъци върху дивидентите, които се разпределят в ценните книжа на тръста, но тъй като тръстът не търгува активно с акции или облигации, няма да се сблъскате с капиталови печалби или загуби, докато не продадете своите акции. Това дава на притежателите на UIT голяма степен на контрол върху данъчните им ситуации, подобно на директните собственици на акции.

Борсово търгуваните фондове се облагат по-скоро като взаимни фондове. Например един типичен ETF ще търгува много ценни книжа през годината, а собственикът на дял от ETF-а ще има облагаеми печалби или загуби от тези сделки, дори ако те не продават своите акции през годината.

About Борис Петров 458 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.