Швейцарски франк: Какво всеки трейдър трябва да знае?
Форекс

Швейцарски франк: Какво трябва да знае всеки трейдър?

Какво е швейцарски франк? Швейцарски франк (CHF) е официалната валута на Швейцария и Лихтенщайн. Франкът често е наричан от трейдърите “Суиси” (“Swissie”) и е сред най-популярните валути в търговията на финансовите пазари. Преди 1798 година