3 популярни инвестиционни стратегии: Коя е най-печеливша?

3 популярни стратегии за инвестиции: Коя е най-печеливша?

Изборът на стратегия за инвестиции има ключово значение за бъдещия успех в кариерата на всеки инвеститор. Три от най-популярните стратегии сред инвеститорите са покупка на спада на пазара, покупка на покачването на пазара и следване на план с диверсифициран портфейл.

Докато на пазара трендовете идват и си отиват множество инвеститори се питат дали трябва да настройват своя портфейл, според тенденциите.

От сайта visualcapitalist.com са сравнили представянето на споменатите 3 инвестиционни стратегии чрез следните инвестиционни портфейли:

  • Покупка на спада. 100% от портфейла е инвестиран в най-лошо представящия се клас активи от предходната година.
  • Покупка на покачването. 100% от портфолиото е инвестирано в най-добре представящия се клас активи от предходната година.
  • Следване на план. Балансиран портфейл от 60% американски акции с голяма капитализация и 40% американски облигации с инвестиционен клас за цялата продължителност.

В това сравнение са взети предвид 13 класове активи – четири в широката категория акции, пет с фиксирана доходност и четири алтернативни инвестиции.

АкцииФиксирана доходностАлтернативни
Акции от САЩ с голяма капитализацияОбщински облигации от САЩЗлато
Акции от САЩ с малка капитализацияОблигации инвестиционен клас от САЩАДСИЦ
Акции от развити пазариВисокодоходни облигацииХедж фондове
Акции от развиващи се пазариОблигации извън САЩСуровини
Пари в брой

Всички портфейли започват с една и съща сума от $10 000 и представянето им стартира на 1 януари 2011 година.

Да купите спада, да купите покачването или да следвате план?

Научете повече за инвестициите в акции с нашия видео курс. Кликнете на линка и вземете Вашите 9 безплатни урока сега:

Как се движи стойността на портфейлите във времето?

Ето как стойностите на портфейлите биха се променили през последното десетилетие в края на всяка година:

Покупка на спадаПокупка на покачванетоСледване на план
2011$10 007$10 893$10 433
2012$11 890$12 076$11 541
2013$11 896$12 421$13 689
2014$11 911$13 137$15 109
2015$7 997$13 509$15 301
2016$8 906$14 674$16 488
2017$8 979$16 616$18 814
2018$9 142$14 368$18 386
2019$10 754$14 685$22 360
2020$10 812$17 387$25 414

Покупка на спада

Портфейлът покупка на спада нараства рязко през 2012 година. Акциите на развиващите се пазари, най-лошо представящият се клас активи през 2011 се възстановиха през следващата година с годишна доходност от 19%.

За съжаление, портфолиото за покупка на спада отбеляза значителен спад през 2015 г. Глобалните суровини имаха най-лошата възвръщаемост две поредни години, връщайки -33% през 2014 и 2015 г.

В крайна сметка стойността на портфейла от покупка на спада приключи близо до мястото, където започна, с обща печалба от само $ 812.

Покупка на покачването

От друга страна, портфейлът покупка на покачването отбелязва най-лошото си годишно представяне през 2018 г. Акциите на развиващите се пазари върнаха впечатляващите 36% през 2017 година, но през следващата година отбелязаха загуби.

Портфейлът покупка на покачване имаше най-добрата си възвръщаемост през 2020 година, когато акциите с голяма капитализация от САЩ продължиха възходящото си изкачване спрямо предходната година. До края на 2020 портфолиото покупка на покачването отбеляза печалби от над 7 000 долара.

Следване на план

И накрая, балансираният портфейл следващ план претърпя малък спад през 2018, когато акциите в САЩ с голяма капитализация се понижиха. Въпреки това, той се покачи през следващите две години поради възстановяване на акциите с голяма капитализация в САЩ, които бяха най-ефективният клас активи през 2019 г.

В крайна сметка балансираното портфолио удвои първоначалната си стойност – най-доброто представяне от трите портфейла, които разглеждаме.

Риск и възвръщаемост

Разбира се, възвръщаемостта е само едната страна на уравнението. За да оценят правилно и трите стратегии, инвеститорите трябва да вземат предвид както риска, така и възвръщаемостта.

По-долу разглеждаме как рискът и възвръщаемостта са подредени за всеки портфейл през 10-годишния период:

Покупка на спадаПокупка на покачванетоСледване на план
Кумулативна възвръщаемост8%74%154%
Мин. годишна възвръщаемост-33%-14%-2%
Средна годишна възвръщаемост1%7%11%
Макс. годишна възвръщаемост19%18%22%
Стандартно отклонение14%9%7%

Стратегията покупка на спада не само има най-ниска кумулативна възвръщаемост, но и има най-висок риск. Например, това портфолио претърпя най-големия спад за една година от -33% и имаше най-високото стандартно отклонение от 14%.

В средата се намира покупката на покачване, най-лошото представяне на портфейла бе -14% и имаше стандартно отклонение от 9%. Трябва да се отбележи, че средната му годишна възвръщаемост от 7% е много по-висока от тази на портфейла покупка на спада.

И накрая, портфолиото следващо план се представя добре на всички фронтове. В сравнение с другите два портфейла, то имаше най-висока кумулативна възвръщаемост и най-нисък риск. През 10-годишния период най-лошото му годишно представяне е спад от едва -2%.

Обобщение

Трябва да отбележим, че може да има други много променливи, които да повлияят на резултатите от тези стратегии като

  • Период от време: Има ли генерални пазарни условия? Например, американските акции с голяма капитализация имаха бичи пазар през по-голямата част от периода, който проучвахме, повишавайки възвръщаемостта на балансирания портфейл.
  • Видове активи: Портфейлът инвестира ли в цели класове активи или в конкретни компании?
  • Краткосрочни или средносрочни движения: Проследява ли портфейлът дневни спадове и покачвания, или годишни спадове и покачвания?

Въпреки това, въз основа на този набор от данни, стратегиите за покупка на спад и покупка на покачване исторически са имали по-ниска възвръщаемост и по-висок риск от балансиран портфейл.

Ако пазарът не се движи по начина, който инвеститорът предвижда, това може да доведе до големи спадове в портфейла. Тези стратегии също изискват повече усилия за проследяване на тези тенденции и може да доведе до по-високи такси от по-честа търговия.

Обратно, следването на балансиран портфейл исторически води до по-нисък риск и по-висока възвръщаемост.

Като се придържат към план, инвеститорите също са много по-склонни да се съобразят с това къде се намират в жизнения цикъл. Това означава, че техните инвестиционни решения съвпадат с техните ресурси, цели и толерантност към риска.

About Борис Петров 458 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.