Какво е отчет и кога е сезона от отчетите?

Сезон на отчетите: Какво представлява и как да го търгувате?

Едни от най-вълнуващите периоди в годината за трейдърите и инвеститорите в акции са тези, в които публично търгуваните компании обявяват своите финансови отчети – сезон на отчетите. И има защо това да е така, тъй като едва ли са много събитията, които могат да имат подобен ефект върху цените на акциите, както тези периоди.

Искате да научите повече за т.нар. сезон на отчетите? Тогава сте на правилното място.

В тази статия ще получите отговори на въпроси като:

 • Какво е отчет на компания?
 • Защо отчетите на компаниите са толкова важни?
 • Какво е сезон на отчетите?
 • Кога е сезонът на отчетите?
 • Защо да търгувате сезонът на отчетите?
 • Как да търгувате сезона на отчетите?
 • Кои инструменти са Ви нужни, за да търгувате отчети?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е отчет на компания?

В началото ще дадем дефиниция за отчет на компания, за да придобиете по-добра представа за важността на тези документи за инвеститорите.

Отчет на компания е официален финансов документ, който се издава от публично търгувана компания и съдържа информация относно приходите, разходите, печалбите и цялостното финансово състояние на компанията.

Цялостният отчет на компанията представлява периодична актуализация на финансовото състояние и има 3 основни части:

 1. Отчет за приходите и разходите. От този отчет получавате информация какви са печалбите и загубите на компанията за даден период от време. Печалбата или загубата се определя чрез вземане на всички приходи и изваждане на всички разходи както от оперативни, така и от неоперативни дейности.
 2. Балансов отчет. В този отчет ще откриете общите активи на компанията и начин, по който се финансират тези активи. Балансът се базира на фундаменталното уравнение: Активи = Задължения + Собствен капитал.
 3. Отчет за паричните потоци. От отчета за паричните потоци ще получите информация за парите в брой, които е генерирала и изразходвала дадена компания за определен период от време. Този отчет играе ролята на мост между отчета за приходите и разходите и отчета за баланса.
Трите части на отчет на компания
Източник: FXTrading.bg

Публично търгуваните компании на повечето места по света трябва да публикуват отчети на всяко тримесечие (тримесечен отчет) и/или всяка година (годишен отчет).

Освен трите части, които изброихме по-горе, в цялостният отчет на компания може да съдържа:

 • Дискусия с борда на директорите относно резултатите и финансовото състояние на компанията
 • Разкриване на пазарните рискове за инвеститорите

Научете повече за инвестициите в акции с нашия видео курс. Кликнете на линка и вземете Вашите 9 безплатни урока сега:

Защо отчетите на компаниите са толкова важни?

Инвеститорите следят много отблизо отчетите на набелязаните от тях компании поради редица причини, които включват:

 1. Отчетът дава възможност да инвеститорите да разберат повече за финансовото здраве на компанията и да анализират нейната рентабилност.
 2. Чрез отчетът може да се сравни представянето на компанията спрямо предходен период и да покаже дали тенденцията е възходяща или низходяща.
 3. Данните от отчета дават възможност да се сравни компанията със своите конкуренти в индустрията, в която оперира.
 4. При публикуването на отчета може да бъде обявено увеличаване, намаляване премахване на дивиденти.
 5. Публикуването на отчет може да доведе до резки промени в пазарната цена на акциите на дадена компания.

Привържениците на фундаменталния анализ вярват, че качествените инвестиции могат да бъдат идентифицирани именно от цифрите публикувани в отчетите на компании. Сериозно значение се отдава и на тенденцията при определени показатели в последните периоди.

Така, можем да заключим, че отчетите на компании са ключови за инвеститорите и са един от най-съществените фактори при определяне на цената на акциите.

По-долу ще изброим някои от най-използваните от инвеститорите показатели за оценяване на стойността на една компания.

Печалба на акция

Съотношението печалба на акция се изчислява като нетната печалба на компанията се раздели на броя на обикновените акции в обръщение. Полученото число може да послужи като индикатор за рентабилността на дадена компания.

Формулата на съотношението печалба на акция е:

Печалба на акция
Източник: FXTrading.bg

Колкото по-голямо е съотношението печалба на акция, толкова по-печеливша е една компания.

Съотношение цена / печалба

Съотношение цена / печалба (price to earnings ratio, p/e) помага на инвеститорите да определят стойността на една компания спрямо нейните печалби (дали е надценена или подценена). На кратко този показател показва колко е склонен да плати пазара днес за акция, на базата на бъдещите и печалби.

Формулата за изчисление на съотношението цена/печалба е:

Съотношение цена печалба
Източник: FXTrading.bg

Този показател е важен, защото може да покаже дали дадена акция е подценена или надценена. В основния случай:

 • Колкото по-високо е това съотношение, толкова по-надценена може да е една компания
 • Колкото по-ниско е това съотношение, толкова по подценена може да е една компания

Приходи

Приходите са средствата, генерирани от нормална бизнес дейност и включват отстъпки и отчисления за върнати стоки. Това е най-горният ред или цифрата на брутния доход, от която се изваждат разходите за определяне на нетния доход.

Приходи на компания
Източник: FXTrading.bg

Приходите са известни и като продажби в отчета за приходи и разходи. Жизненоважно е за стартиращо предприятие да получи положителни приходи възможно най-рано.

Има още множество показатели от отчет на една компания, които инвеститорите могат да използват, за да преценят дали тя е подходяща за тяхното портфолио. Тук просто отбелязахме някои от най-популярните.

Какво е сезон на отчетите?

Сезон на отчетите се наричат месеците в годината, в които повечето компании публикуват своите тримесечни корпоративни отчети.

Едва ли има много събития, които могат да имат толкова сериозен ефект върху цените на акциите, както сезона на отчетите. Това е период, в който инвеститорите преглеждат резултатите на компаниите и оценяват стойността на нейните акции.

Кога е сезонът на отчетите?

Сезонът на отчетите обикновено се случва в месеца непосредствено след края на всяко фискално тримесечие. Това означава, че сезоните обикновено се падат през януари, април, юли и октомври, тъй като компаниите се нуждаят от време след края на всеки тримесечен счетоводен период, за да съставят своите отчети.

Тук трябва да отбележим, че фискалната година за една компания може да се разминава с календарната. Повечето компании следват календарната година за отчитане, но имат възможност за отчитане въз основа на собствените си фискални календари.

Например, докато се намирате първото календарно тримесечие на дадена година компания може да публикува отчета си за второто фискално тримесечие на същата година или за третите фискални три месеца на предходната.

Това зависи от фискалния календар на компанията и е добре да следите точно за кой период се отнася отчета, който четете.

За неофициално начало на сезона на отчетите се смята публикуването на отчета на Alcoa.

Производителят на алуминий Alcoa е една от големи компании, които публикуват своя отчет след края на всяко тримесечие. Това съвпада е нарастване на броя на публичните компании, които също публикуват своите тримесечни резултати.

Други смятат, че същината на сезона на отчетите започва с отчетите на големите банки в САЩ.

Сезонът на отчетите няма и официален край, но се счита, че той продължава 6 седмици, в които най-големите компании вече са публикували своите резултати.

Например, при публикуването на отчетите за четвъртото тримесечие много компании оповестяват своите резултати през втората седмица на януари (в повечето случаи Alcoa прави това в началото на втората седмица). 6 седмици след това (малко преди края на февруари) броят на отчетите започва да намалява.

Точните дати на повечето тримесечни резултати можете да намерите в т.нар. календар на отчетите (earnings calendar). Календар на отчетите можете да откриете на earningswhispers.com.

Календар на сезон на отчетите
Източник: Earningswhispers.com

Защо да търгувате сезон на отчетите?

Публикуването на тримесечните отчети на публично търгуваните компании привлича вниманието на трейдъри и инвеститори 4 пъти в годината. В този период пазарните участници се опитват да се позиционират така, че да извлекат печалби или поне да намалят потенциални загуби от оповестените данни.

Причините за търговия по време на сезона на отчетите може да включват:

 1. Високата пазарна волатилност по време на сезона на отчетите дава възможности за солидни печалби за кратък период от време. Все пак с волатилността се увеличава и риска.
 2. Може да получите възможност за покупка/продажба на акция близо до нейните най-ниски високи стойности в историята след публикуване на отчета.
 3. Получаване на нова актуална информация за фундамента на компании, които притежавате или такива, към които имате интерес.

Един пресен пример за раздвижване на цената на акциите след публикуване на отчет е след като Nike оповести своите тримесечни резултати на след затварянето на пазарите на 18 декември (петък).

След отварянето на американския пазар в понеделник (21 декември) акциите на Nike скочиха с 4,65% и малко след това удариха нова най-висока стойност в историята от почти $ 148. Вижте жълтата елипса на следващото изображение:

Движение на акциите на Nike след отчет
Източник: AdmirakMarkets Metatrader 5. Nike, Дневна графика

Разбира се всеки трейдър или инвеститор може да добави още към тези причини, но това са основните. Сега да видим как може да търгувате сезона на отчетите и да предоставим някои насоки.

Как да търгувате сезона на отчетите?

Вече споменахме, че сезонът на отчетите се следи с повишено внимание от пазарните участници и води със себе си повишена волатилност.

Като цяло възможностите за търговия на отчета на дадена компанията са две:

 1. Търговия преди публикуване на отчета на компанията. Тя основно е базирана на очакванията за данните от отчета и трябва да влезете в сделка (дълга или къса позиция) преди той да бъде публикуван.
 2. Търговия след публикуване на отчет на компанията. Този вид може да се базира на самите данни от отчета и трябва да влезете в сделка (дълга или къса позиция) след като сте разбрали отчета.

Добре е да знаете, че ефектът от публикуването на тримесечните резултати може да не е само върху компанията, която го публикува. Всъщност отчетът може да се отрази на цените на акциите на сходни компании, от една индустрия или един сектор.

Независимо кой вид търговия ще изберете да практикувате, ние ще Ви дадем някои насоки, които да следвате и могат да са Ви от полза при взимането на по-информирани търговски решения.

Проучване на прогнозите на анализаторите

Промените в прогнозите на анализаторите от Уол Стрийт за отчета на определена компания може да движат цените на акциите. Затова е важно да сте в час с последните промени на очакванията за отчета на компанията, която следите.

След като анализаторите дадат своите оценки за отчета на една компания се образува консенсус, който е средната стойност на прогнозите им. Най-често следения консенсус е за печалба на акция (EPS) и приходите.

История на отчетите на компанията

Независимо дали ще търсите дълга или къса позиция в акции, които публикуват своя отчет е добре да знаете как се е справила компанията при последните отчети.

Например, ако търгувате преди отчета:

 • При компания, която успява често да надхвърля консенсуса за своя отчет в последните тримесечия, може да е по-добре да търсите възможности за дълга позиция
 • При компания, която често не успява да оправдае очакванията за отчета си може да е по-добре да търсите възможности за къса позиция.

Ще се оправдаят ли очакванията?

След това трейдърите и инвеститорите се съсредоточават в това дали този консенсус реално ще се оправдае от отчета на компанията.

Тук има 3 възможности:

 1. Резултатите да надхвърлят консенсуса. В този случай отчета на компанията е по-силен от очакванията и често може да станете свидетели на ръст в цената на акцията.
 2. Резултатите не оправдават очакванията. В този случай отчета на компанията е по-слаб от очакванията и често се стига до спад в цената на акцията.
 3. Резултатите са според очакванията. В този случай очакванията и данните от отчета съвпадат и вероятно няма да станете свидетели на резки движения в някоя от двете посоки, ако няма други изненади в отчета.

Тук трябва да обърнете внимание кога точно излиза отчета, не само кой ден, но дали преди по време и след търговската сесия, за да знаете кога може да очаквате ценово движение.

 • Ако отчетът на компанията ще бъде публикуван преди отварянето на пазарите, то ценовото движение трябва да започне веднага след началото на търговската сесия
 • Когато отчетът на компанията излезе по време на търговската сесия, то ценовото движение може да започне веднага след оповестяването му
 • Ако отчетът на компанията ще излезе след затварянето на пазарите, то сериозно ценово движение може да се очаква при откриването на пазарите на следващия търговски ден

Тези правила важат за тези, които търгуват по време на официалната търговска сесия и не използват на пред-пазар (pre-market) и след-пазар (after-market).

Кои инструменти са Ви нужни, за да търгувате отчети?

След като вече знаете какво е отчет на компания, защо са толкова важни тези отчети и как да търгувате сезона на отчетите е време да се насочите към практическата част.

Ако все още нямате, трябва да се сдобиете с:

 1. Лицензиран и надежден инвестиционен посредник, който да Ви предоставя множество различни услуги.
 2. Лесна за употреба платформа за търговия, на която да извършите своите сделки
 3. Широк набор от финансови инструменти включващ акции и деривати като договори за разлика (ДЗР) и опции.

Трябва да запомните, че търговията с акции няма да Ви позволи да отваряте къси позиции и да употребявате ливъридж. Следователно ако искате да използвате една от тези две възможности ще трябва да се насочите към деривати като ДЗР или опции.

Заключение

4 пъти в годината трейдъри и инвеститори насочват своето внимание към сезона на отчетите на публично търгуваните компании.

Трейдърите ще се опитат да извлекат бързи печалби от публикуването на отчетите, докато инвеститорите може да преразгледат своето портфолио, при силни или слаби резултати на компании, които вече притежават или са в техния списък за следене.

Независимо какъв подход ще изберете, то трябва да знаете, че сезона на отчетите е сред най-значимите периоди за цените на акциите. В тези около 6 седмици волатилността често е доста висока и е добре да имате солидна стратегия за управление на риска, когато предприемате действия на пазарите в тези периоди.

Открийте още интересни статии:

About Борис Петров 458 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.