Ребалансиране на портфейл: Какво представлява и как да го направите?

Ребалансиране на портфейл: Какво представлява и как да го направите?

В идеалния случай инвеститорите имат план за инвестиране, който включва стратегия за разпределение на активите. С течение на времето обаче цените на някои активи ще се повишат или понижат, както и стойността на различните притежания във Вашия инвестиционен портфейл. Решението на този проблем се нарича ребалансиране.

Искате да научите повече за този процес? Тогава сте на правилното място, тъй като в тази статия ще получите отговори на въпроси като:

 • Какво е ребалансиране на инвестиционен портфейл?
 • Защо да ребалансирате Вашето портфолио?
 • Колко често да ребалансирате портфейла си?
 • Как да ребалансирате Вашия портфейл?
 • Кои фактори да вземете предвид при ребалансиране на портфолио?

Отговорите на тези въпроси може да откриете и във видеото отдолу:

Какво е ребалансиране на инвестиционен портфейл?

Да започнем с една дефиниция на ребалансиране на инвестиционен портфейл:

Ребалансиране на портфейл е нищо повече от редовна поддръжка на Вашето инвестиционно портфолио, която включва покупка на едни активи и продажбата на други. Целта е да постигнете желаното от Вас ниво на риск и възвръщаемост.

Трябва да запомните:

 • Колкото по-голям е делът на рисковите активи (обикновени акции, суровини, високодоходни облигации, валутим недвижими имоти), толкова по-висок риск поемате и толкова по-волатилно ще е Вашето потрфолио.
 • Колкото по-голям е делът на нискорисковите активи (държавни и общински облигации, привилегировани акции), толкова по-нисък риск поемате и толкова по-слабо волатилно ще Вашето портфолио.

Ребалансирането на портфейл може да се сравни с профилактичен преглед на лекар или смяна на маслото на автомобила Ви.

Добре е да отбележим, че макар ребалансирането да включва продажба на едни активи и покупката на други, то все още може да е част от дългосрочна стратегия за пасивно инвестиране.

Ето какво мисли “бащата на инвестирането в стойност” и учител на Уорън Бъфет – Бенжамин Греам за ребалансирането:

 Бенжамин Греъм за ребалансиране на портфейл

Научете повече за инвестициите в акции с нашия видео курс. Кликнете на линка и вземете Вашите 9 безплатни урока сега:

Защо да ребалансирате Вашето портфолио?

Едни от основните начини за управление на портфолио от активи са диверсификацията и ребалансирането.

В началото, когато започвате да изграждате своя инвестиционен портфейл Вие определяте различните активи, които искате да притежавате и в какво съотношение.

Вашето целево разпределение на активите е процентът, който искате да задържите във всяка инвестиция, така че да се чувствате комфортно с това колко риск поемате и каква възвръщаемостта на инвестицията Ви е необходима, за да постигнете своите финансови цели.

В последствие ребалансирането на портфолиото е единственият начин да останете в крак с целевото разпределение на активите.

Тъй като пазарите се колебаят, класовете активи се отдалечават твърде далеч от целевото им тегло във Вашия портфейл. Така, ако никога не ребалансирате Вашия портфейл от активи ще оставите пазарите да диктуват нивото на риска, вместо Вие да го съзнателно да го управлявате.

Това може да доведе до:

 • По-високи нива на риск на Вашия портфейл, каквито не можете да поемете.
 • По-ниски нива на възвръщаемост, които не могат да оправдаят Вашите лични финансови цели.

Следователно ребалансирането на портфейла предпазва инвеститора от прекомерно излагане на нежелани рискове, докато се опитва да запази очакваните нива на възвръщаемост на инвестициите.

На следващото изображение ще откриете основните предимства и недостатъци на ребалансирането на инвестиционен портфейл:

Ребалансиране на портфейл - предимства и недостатъци
Източник:FXTrading.bg

Колко често да ребалансирате портфейла си?

Ребалансирането няма да нужда да е прекалено често, тъй като това може да не даде достатъчно време на активите в портфейла ли Ви да разгърнат целия си потенциал. В същото време не е добре да оставяте рисковия профил на портфолиото да се променя прекалено много от първоначално заложения.

Ето два подхода които може да Ви помогнат да прецените кога е дошло време за ребалансиране:

 1. Може да изберете запомняща се дата, като една година след създаване на портфейла или Вашия рожден ден например.
 2. Резкият скок в цените на един или друг актив от Вашия портфейл може да Ви подтикне към ребалансиране на портфейла.

Някои инвеститори избират първия метод като ребалансират своя портфейл 1-2 пъти годишно на точно определени дати. Много хора го правят в края на годината като използват и стратегии за намаляване на данъците.

Други пък използват втория подход, а трети пък могат да комбинират и двата. Трябва да знаете, че няма правилен или грешен начин.

Все пак освен ако портфолиото Ви не е изключително волатилно, ребалансирането един или два пъти годишно може да е напълно достатъчно.

Как да ребалансирате Вашия портфейл?

След като вече знаете какво е ребалансиране и защо е важно за Вашия портфейл е време да дадем отговор на друг ключов въпрос, а именно как да ребалансирате Вашия портфейл?

На следващото изображение ще откриете някои стратегии за разпределение на активите в инвестиционно портфолио:

Стратегии за Диверсификация на портфейл - предимства и недостатъци
Източник:FXTrading.bg

Да кажем, че сте избрали балансираната стратегия – 40% облигации, 35% американски акции, 15% чуждестранни акции, 10% пари в брой.

Какво ще се случи ако след определен период от време ако глобалните фондови пазари се покачат и съотношението вече е 30% облигации, 45% американски акции, 25% чуждестранни акции и 5% пари брой?

За да върнете предходните си нива на риск на Вашия инвестиционен портфейл ще трябва да:

 1. Продадете акции
 2. Купите облигации и увеличите парите в брой.

Разбира се ако делът на облигациите е нараснал ще трябва да продадете облигации и да закупите от останалите активи, чието тегло в портфолиото Ви е намаляло.

Как да изберете балансиран портфейл за Вас?

За съжаление няма перфектен метод за определяне на идеалното разпределение на активите в балансиран портфейл.

Един от методите да определите най-доброто разпределение на активи за Вас самите се нарича правило 110.

 1. Извадете възрастта си от 110 и ще получите какъв процент от Вашия портфейл може да се разпределен. Например ако сте на 35: 110 – 35 = 75, което означава 75% от Вашия портфейла да бъдат насочени в акции.
 2. Останалата част насочете в облигации. В примера по-горе това са 25%.

Можете да използвате този метод, но трябва да имате предвид индивидуалната ситуация. Например:

 • Ако смятате, че сте толерантен към риск и краткосрочните колебания в цените не Ви притесняват, тогава може да насочите по-голяма част от портфейла си към акции.
 • Ако не обичате да предприемате сериозни рискове и волатилността на пазарите на акции Ви притеснява, тогава се обърнете към повече облигации.

Запомнете: балансираното портфолио за един инвеститор, въобще не означава, че ще е балансирано за друг.

Кои фактори да вземете предвид при ребалансиране на портфейл?

В следващите редове ще Ви предоставим и 7 стъпки, чрез които да ребалансирате своето инвестиционно портфолио.

Задайте целево разпределение на активите

Нуждаете се от цел, за да може да ребалансирате Вашия портфейл. Когато задавате тази цел е добре да си зададете следните въпроси:

 • С какъв капитал разполагате за инвестиции?
 • Какви са Вашите лични финансови цели?
 • Каква е Вашата лична толерантност към риск?
 • Какъв е инвестиционния Ви хоризонт?

Отговорите на тези въпроси ще Ви насочи много точно към разпределението на активи, което е най-подходящо за Вас.

Задайте параметри за ребалансиране

Ще имате нужда и от параметри, при които да ребалансирате. Нека да използваме отново за пример балансираната стратегия по-горе (40%, 35%, 15%, 10%).

Стойността на американските акции (35%) е нараснала до 36% от портфейла по време на вашия преглед. В тази ситуация не е нужно да ребалансирате. Добре е да изчакате докато някой от активите има отклонение от поне 5% преди да правите промени.

Няма точно магическо число, но в даден момент разходите за ребалансиране може да надхвърлят ползите, когато има само леко отклонение от целевото разпределение.

Преглед на определени интервали

Едва ли ще е добра идея да преглеждате своите инвестиции и разпределението им всеки ден или всяка седмица. Задайте редовна времева рамка, на която да преглеждате Вашия инвестиционен портфейл.

Някои експерти смятат, че това трябва да се прави всяко тримесечие, други смятат, че достатъчно веднъж на 6 месеца или дори веднъж годишно.

Покупка и продажба на активи

Най-често срещаният начин да ребалансирате портфолиото си е да купувате и продавате активи във вашия портфейл в суми, които ще възстановят разпределението на активите обратно до целевите нива.

Макар това да е най-директния начин за ребалансиране на портфолио, той е свързан с плащане на комисионни и потенциално увеличаване на данъците.

Бъдете наясно с потенциалните данъци и такси

Ребалансирането обикновено е свързано с плащането на такси комисионни за покупка и продажба на активи. Добре е да ги вземете предвид, когато правите промени в своя портфейл по време на процеса по ребалансиране.

Добре е също да имате предвид, че продажбата на активи с печалба и покупката на такива на загуба често е свързано с реализиране на капиталови печалби, за които се дължат данъци. Проверете дали няма възможност да продадете някои от активите на загуба, за да компенсирате част от тези печалби.

Използвайте нови средства за ребалансиране

Ако добавяте нови средства към портфолиото си, има смисъл да насочите тези свежи капитали към класове активи, чиито разпределения имат по-ниско от целевото от разпределение.

Например, в условията на бичи пазари на акциите, целевото Ви разпределение за облигации може да се е отклонило до по-ниско ниво от поради относителната ефективност на акциите. В този случай може да насочите нови капитали към покупката на облигации.

Автоматизирайте процеса по ребалансиране

Ако има възможност да автоматизирате процеса по ребалансиране на инвестиционното си портфолио, то е добре да го направите. Това ще Ви позволи автоматично да зададете определени проценти за всеки притежаван актив в сметката си и софтуер периодично ще ребалансира вместо Вас.

Може да го настроите това да се случва на всеки 6 месеца или веднъж годишно, или на какъвто друг интервал желаете.

Заключение

Когато пазарите падат човешкият инстинкт ни казва да продаваме своите притежавания преди да стане по-лошо. В същото време, когато пазарите се покачват същия този инстинкт ни съветва да продължаваме да купуваме.

Това е човешката природа, но тя е точно обратното на пазарния принцип да купувате евтино и да продавате скъпо.

Да можете да продавате високо и да купувате ниско е едно от най-важните предимства от поддържането на балансиран портфейл във времето. Ето защо и ребалансирането е толкова важно за Вашия инвестиционен портфейл.

Открийте още интересни статии:

About Борис Петров 453 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.