Професионален или непрофесионален трейдър? Какво следва след ESMA?

ESMA забрани бинарните опции и ограничи ДЗР
Европейският орган за ценни книжа и пазари взе решение да забрани бинарните опции и да ограничи Договoрите за разлика(ДЗР) с цел защита на инвеститорите на дребно.

Най-вероятно повечето трейдъри и инвеститори вече са чували за новите регулации на Европейският орган за ценни книжа и борси (ESMA), които целят забрана на бинарните опции и сериозни ограничения върху търговията с договори за разлика (CFD-та).

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е независим орган на ЕС, чиято цел е подобряване на защитата на инвеститорите и насърчаване на стабилни финансови пазари с установен пазарен ред.

ESMA договори мерки във връзка с предлагането на договори за разлика (ДЗР) и бинарни опции на непрофесионалните трейдъри в Европейския съюз (ЕС) и те включват:

 • Бинарни опции — забрана за предлагането на пазара, разпространението или продажбата на бинарни опции на непрофесионални клиенти;
 •  Договори за разлика — ограничаване на предлагането на пазара, разпространението или продажбата  на ДЗР на непрофесионални трейдъри. Ограничението включва: праговете за използване на ливъридж при откриването на позиция; правило за маржин за затваряне на позиции; мерки за защита от негативен баланс по сметката; предотвратяване използването на търговски стимули от доставчика на договори за разлика (CFD-та) и строго предупреждение за специфичния риск чрез стандартизирана формулировка.

ESMA може да въведе тези мерки за намеса временно, за период от три месеца. Преди изтичането на трите месеца ESMA ще обсъди дали е необходимо да продължи прилагането им за още три месеца, се казва в изявлението на европейския орган. Мерките на Европейската комисия за ценни книжа и борси ще влязат в сила от 1 август 2018 година.

Съвместно с националните компетентни органи, ESMA стигна до заключението, че договорите за разлика (CFD) и бинарните опции, които се предлагат на инвеститорите на дребно, са повод за значително безпокойство за защитата на инвеститорите.

Това се дължи на сложния им характер и липсата на прозрачност; конкретните особености на ДЗР — прекомерен ливъридж, и на бинарните опции — структурно заложена отрицателна възвращаемост, вътрешен конфликт между доставчиците и техните клиенти; несъответствие между очакваната възвращаемост и риска от загуба, и проблеми, свързани с предлагането и разпространението им на пазара.

Договорени мерки за Договорите за разлика

1. Праговете за използване на ливъридж при откриването на позиция от непрофесионални трейдъри са от 30:1 до 2:1, като това съотношение варира в зависимост от волатилността на базовия актив:

 • 30:1 за основни валутни двойки
 • 20:1 за неосновни валутни двойки, злато и основни капиталови индекси
 • 10:1 за суровини, различни от злато и неосновни капиталови индекси
 • 5:1 за отделни капиталови инструменти и други референтни стойности
 • 2:1 за криптовалути

2. Правило за маржин за затваряне на позиции по сметката. Чрез него се определя процентният марж (на 50 % от минималния изискван марж), при който доставчиците трябва да анулират една или повече отворени позиции с ДЗР на непрофесионален клиент
3. Защита от негативен баланс по сметката. Това ще осигури цялостен гарантиран размер на загубите за непрофесионалните трейдри
4. Ограничаване на стимулите, предлагани за търговия с договори за разлика
5. Стандартизирано предупреждение за риск, съдържащо информация за загубите в проценти по сметките на инвеститори на дребно, обслужвани от доставчик на Договори за разлика (CFD-та).

Председателят на ESMA Стивън Мeйър заяви:

„Договорените мерки, които ESMA оповестява днес, ще гарантират по- голяма защита на инвеститорите в ЕС чрез осигуряване на общо минимално ниво на защита за непрофесионалните трейдъри. Новите мерки относно ДЗР за пръв път ще допринесат за това инвеститорите да не губят повече средства, отколкото са вложили, ще ограничат използването на ливъридж и стимули и ще въведат предупреждение за риска за инвеститорите. Що се отнася до бинарните опции, обявената забрана е необходима поради спецификациите на тези продукти.”

Кои са печелившите и губещите от новите регулации?

Разумните Форекс брокери вероятно ще бъдат победители: тези, които играят безопасно и не се продават агресивно, сега са по-защитени от по-сенчестите. Също така, трейдърите ще получат по-голяма прозрачност относно загубите, които претърпяват клиентите на брокерите, което дава възможност за по-добър избор.

Брокерите, които залагат на агресивни бонуси и прекомерен ливъридж, ще трябва да се адаптират или да напуснат сцената. Трейдърите, които харесват големите нива на ливъридж също ще трябва да се нагласят спрямо новите условия.

Какво е ливъридж?

Финансовия ливъридж (финансов лост) позволява на трейдърите да отварят сделки със средства, значително по-големи от действителния им депозит – това може да се разглежда като кредит, предоставен от брокера. Този инструмент позволява на валутните трейдъри да търгуват с много по-голям капитал, отколкото те всъщност имат и да постигат потенциално по-високи печалби на пазара. Разбира се, същото се отнася и за загубите – търговеца рискува да загуби депозита си много по-бързо, когато използва ливъридж.

Нека разгледаме един пример за финансов ливъридж на форекс пазара:

Трейдър депозира 10,000 евро. Неговия брокер предлага ливъридж 1 към 100. Знаейки това, може лесно да се оцени най-големия размер позиция, която трейдъра може да отвори. Просто умножаваме баланса по сметката на трейдъра по коефицента на ливъридж. В този случай трейдъра може да отвори позиция с обем 1000 000 евро (10 000 *100).

Предимствата на Форекс и ДЗР търговията с ливъридж

Най-голямото предимство на използването на финансов ливъридж е способността да търгувате с по-големи по размер позиции. Много стокови и фючърсни трейдъри търгуват с повече отколкото техния депозит им позволява.

Възможно е да използвате ливъридж като търгувате акции и други финансови инструменти, но той все още не е толкова лесно достъпен, както при валутите. Има много трейдъри, които търсят инвеститор да финансира техните търговски стратегии, а с ливъридж е възможно да се търгуват големи позиции без да се налага да имате сериозен капитал.

Ливъриджа е доста атрактивен за тези, които искат да започнат да търгуват без да депозират голяма сума пари. За по-голяма част от хората, 1000 долара е прилична сума, за стартиране, но има и трейдъри, които не са склонни да депозират такава сума в търговската си сметка, особено ако сега стартират. И ливъридж трейдърът няма да има възможност да отвори позиция. Обаче, дори с нисък ливъридж 10:1, трейдър със 100 USD в сметката ще има способност да отвори 0.01 лота позиция.

Търговията с ливъридж има още предимства и това са по-ниските разходи по сделките и по-лесния и бърз достъп до продукти като договори за разлика (CFD).

Недостатъци на Форекс и ДЗР търговията с ливъридж

Разбира се най-голямата опасност от търговията с ливъридж е прекомерното му използване, което може да доведе до сериозни загуби на капитал от сметката за търговия, тъй като ливъриджа увеличава, както потенциалните печалби, така и потенциалните загуби.

Как трябва да търгувам с ливъридж или без ливъридж?

Това е доста сложен въпрос и най-добрият отговор е – зависи. Това зависи от вашата стратегия за търговия и погледа върху пазара. Също така, трябва да знаете, че това също зависи и от вашите финансови цели и капитала, с който разполагате.

Ние също така разбираме, че Форекс търговията е рискована и колкото по-висок е вашия ливъридж, толкова по-рискована е вашата търговска стратегия. Ето защо трябва да се опитате да търгувате с по-малък ливъридж, но все пак трябва да постигате печалби, която си заслужават времето и усилията.

Как може да заобиколим новите регулации на ESMA?

Както във всеки закон и в новата директива на Европейската орган за ценни книжа и борси (ESMA) има “вратичка”, а това е именно категоризацията професионален и непрофесионален трейдър, с която ще бъдат разделени клиентите.

Съответно професионалните трейдъри ще могат да се възползват от по-висок ливъридж за търговия, но ще трябва да пожертват част от защитата си. От друга страна непрофесионалните клиенти ще бъдат ограничени откъм ливъридж, но пък ще може да разчитат на по-голяма защита на капитала.

Ако бъдете квалифициран като професионален трейдър, брокерът вероятно ще Ви позволи да запазите настоящите си условия на търговия като ливъридж и маржин и ще продължи да ви предлага различни бонус програми и отстъпки.

В същото време, ще трябва да се откажете от възможността да се обърнете към финансов омбудсман при спор с посредника ви и защитата ви от негативен баланс ще бъде ограничена до 50 000 евро/паунда или еквивалента им в друга валута.

Непрофесионалните трейдъри ще трябва да търгуват според условията на новата директива на ESMA като се съобразяват с доста по-ниските нива на ливъридж, но ще получават пълна защита от негативен баланс и ако има нужда ще могат да отнесат спора с брокера си до финансов омбудсман.

На какви условия трябва да отговарям, за да бъда квалифициран като професионален трейдър?

За да бъдете квалифициран като професионален трейдър ще трябва да отговаряте на най-малко две от трите условия, посочени по-долу:

1.През предходните 4 тримесечия да сте е сключвали средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на релативен пазар

2. Стойността на инвестиционния Ви портфейл, който включва финансови инструменти и парични депозити, да е повече от 500 000 евро/паунда или еквивалента в местна валута

3. Работите или сте работили във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно маржин търговията.

Ако искате да запазите сегашните си условия за търговия или да започнете да търгувате без да бъдете ограничени от новите регулации на ESMA като в същото време заобиколите условието за инвестиционен портфейл от 500 000 евро можете да се обърнете към Admiral Markets UK клон България.

About Борис Петров 453 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

2 Comments

 1. Можете ли да ми кажете ESMA дали забранява търговията с етф-и ,дали американски ,европейски или други?
  И по специално ме интересуват 3х етф-те?Благодаря предварително.

  • Привет, европейските регулации забраняват търговията с ETF-и, които няма Ключов информационен документ (KID). Много от американските ETF-и нямат такъв документ и затова не могат да бъдат търгувани от непрофесионални инвеститори в Европа. Благодаря.

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.