Отчет за приходи и разходи: Какво представлява?

Отчет за приходи и разходи: Какво представлява

Всеки инвеститор иска да разбере дали дадена компания е печеливша и колко голяма е печалбата и, преди да инвестира в акции на тази компания. Тук на помощ идва една от основните части на тримесечния отчет на публична компания, а именно отчет за приходите и разходите.

Искате да разберете повече за отчета за приходите и разходите? Тогава сте на правилното място, тъй като в тази статия ще получите отговори на въпроси като:

 • Какво е отчет за приходи и разходи?
 • Защо отчета за приходи и разходи е толкова важен?
 • Кои са основните компоненти на отчета за приходи и разходи?
 • Кои са основните съотношения, които може да получите от отчета за приходите и разходите?
 • Пример за отчет за приходите и разходите
 • Как да използвате отчета за приходите и разходите?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е отчет за приходи и разходи?

В началото ще дадем една дефиниция за отчет за приходи и разходи.

Отчетът за приходите и разходите (англ. income statement или profit and loss statement) разкрива данни за приходите, разходите и печалбите на една компания. Публичните компании да публикуват подобен отчет за всеки три месеца, както и за година.

Отчетът за приходите и разходите е един от трите основни части на всеки финансовия доклад на публична компания, заедно с балансовия отчет (balance sheet) и отчета за паричните потоци (cash flow statement). Трите образуват цялостния финансов доклад на една компания.

Трите части на един финансов отчет
Източник: FXTrading.bg

Защо отчета за приходите и разходите е толкова важен?

Повечето анализатори започват анализа на една компания именно от отчета за приходите и разходите, тъй като информацията в него може да помогне да са оцени цялостната стойност на една компания.

Само част от причините отчета за приходите и разходите да е толкова важен са:

 • Показва дали една компания е печеливша
 • Какви са печалбите на компанията
 • Класифицира приходите и разходите на компанията
 • Публикува се сравнително често (в повечето случаи на тримесечие)

Цялата тази информация има ключово значение за инвеститорите при взимането на решение дали да инвестират в дадена компания или не.

Освен това тази информация често се използва от директорите на компанията при взимане на решение за разширяване на бизнеса, а кредиторите и конкуренцията също следят отблизо данните в отчета за приходите и разходите.

Основни компоненти на отчета за приходите и разходите

Отчетът за приходите и разходите на компаниите се състои от следните основните компоненти:

 1. Приходи (Revenue, Sales) – приходите на компанията от продажби на продукти и услуги винаги седят в в най-горната част на отчета. Някои компании имат множество източници на приходи, които добавят към общия ред на приходите.
 2. Разходи за продадените стоки (Cost of sales) – обединява преките разходи, свързани с продажбата на продукти, за генериране на приходи. Преките разходи могат да включват труд, части, материали и разпределение на други разходи като амортизация.
 3. Брутна печалба (Gross profit) – изчислява се чрез изваждане на себестойността на продадените стоки (или приходите) от приходите.
 4. Разходи за оперативна дейност (Operating costs) – разходи за наеми, застраховки, комунални услуги, развойна дейност, заплати, маркетинг и други.
 5. Оперативна печалба (Operating profit) – изчислява се чрез изваждане на разходите за оперативна дейност от брутната печалба.
 6. Лихви (Interest) – разходи и приходи от лихви по заеми.
 7. Данъци (Taxes) – зависят от местонахождението, размера и индустрията, в която оперира на компанията.
 8. Нетна печалба (Net income) – изчислява се чрез изваждане на лихвите и данъците от оперативната печалба.
Отчет за приходите и разходите
Източник: FXTrading.bg

Освен това, трябва да знаете, че ако искате да получите печалбата, която остава за компанията (задържана печалба) ще трябва от нетната печалба да извадите изплатените дивиденти (ако има такива).

Основни съотношения

От тези данни може да получите някои ключови съотношения, които се използват при анализ на дадена компания:

 • Ако разделите нетната печалба на акциите в обръщение ще получите ключовия показател печалба на акция (earnings per share, EPS).
 • Ако разделите цената на акцията на печалбите на акция (EPS) ще получите популярното съотношение цена / печалби (price to earnings, p/e)
 • Когато разделите брутната печалба на нетните приходи ще получите брутен марж на печалбите (Gross Margin).
 • Когато разделите оперативната печалба на нетните приходи ще получите оперативен марж на печалбите (Operating margin).
 • Когато разделите нетната печалба на нетните приходи ще получите нетен марж на печалбите (Net Margin).
 • EBITDA – печалба преди данъци, лихви, обезценка и амортизация, която се изчислява като от приходите се извадят разходите за продадените стоки и оперативните разходите без тези за обезценка и амортизация.
 • Ако разделите нетната печалба на изплатените дивиденти ще получите коефициент на изплащане (payout ratio).

Има още много съотношения, които инвеститорите използват и данните за тях се извличат от отчета за приходите и разходите, но тук отбелязахме някои от основните.

Научете повече за инвестициите в акции с нашия видео курс. Кликнете на линка и вземете Вашите 9 безплатни урока сега:

Пример за отчет за приходите и разходите

На следващото изображение ще намерите пример за отчет на приходите и разходите. Това е отчетът на Тесла за второто тримесечие на 2021 година:

Отчет за приходите и разходите на Тесла
Източник: Тесла

Как да използвате отчета за приходи и разходи?

Когато инвеститорите избират компания, в която да инвестират сравняват данните от очета за приходите и разходите с:

 1. Предходните отчети.
 2. Цялата индустрия или бенчмарк.
 3. Конкурентните компании.

Сам по себе си отчета за приходите и разходите ни дава доста полезна информация, но тя трябва да се разглежда в контекста на предходните данни, индустрията, в която оперира компанията, както и спрямо нейните основни конкуренти.

Открийте още интересни статии:

About Борис Петров 458 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.