Отчет за паричните потоци: Какво представлява?

Отчет за паричните потоци: Какво представлява?

Вероятно сте чували максимата, че “Кешът е крал” (англ. Cash is King). Могат да се намерят множество причини това да е така, тъй като парите в брой са кръвта във вените на веки бизнес. Но за да разберете повече за парите в брой на дадена компания Ви трябва отчета за паричните потоци.

Искате да разберете повече за този финансов отчет? Тогава сте на правилното място, тъй като в тази статия ще разберете:

 • Какво е отчет за паричните потоци?
 • Защо отчета за паричните потоци е важен?
 • Кои са компонентите на отчета за паричните потоци?
 • Какво е свободен паричен поток?
 • Как да използвате отчета за паричните потоци?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е отчет за паричните потоци?

Отчетът за паричните потоци показва колко пари в брой генерира и харчи една компания за даден период от време (тримесечие, година). На практика този отчет показва колко пари в брой са влезели и излезли от бизнеса.

Отчетът за паричните потоци един от трите основни финансови отчета и играе ролята на мост между другите два, които са отчетът за приходите и разходите и балансовия отчет.

Общото между отчета за паричните потоци и този за приходите и разходите е, че са за определен период от време например за три месеца или 1 година, докато балансовия отчет е моментна снимка и може да се изготви за всеки ден от годината.

Трите основни финансови отчета
Източник: FXTrading.bg

Защо отчета за паричните потоци е важен?

Някои от Вас могат да се запитат дали не могат да получат информация за паричните потоци от отчета за приходите и разходите? И донякъде ще бъдат прави, тъй като могат да вземат цифрите за приходите.

Разликата обаче е, че в перото приходи в отчета за приходите и разходите се начисляват, както реализираните продажби, за които парите вече са получени, така и продажбите на кредит, за които все още не е получено плащане.

В отчета за паричните потоци ще видите само получените и изразходвани пари в брой т.е. в перото приходи ще се добавят всички продажби, за които сте изпратили фактура, докато в отчета за паричните потоци ще се отбележат само тези, за които вече сте получили плащане.

Но някои компании могат да получават пари в брой от продажбата на акции или облигации, а други пък може да имат големи продажби на кредит, които да не могат да съберат. Ето защо е необходимо компаниите да следят отделно реалните пари в брой, които влизат и излизат от тях.

Научете повече за инвестициите в акции с нашия видео курс. Кликнете на линка и вземете Вашите 9 безплатни урока сега:

Кои са компонентите на отчета за паричните потоци?

На практика, отчетът за паричните потоци започва от там, където свършва отчета за приходите и разходите – нетната печалба. А структурата на самите парични потоци е следната:

 1. Първата е оперативна дейност. Входящите парични потоци от оперативна дейност са парите в брой, които са получени от ежедневните операции на компанията. А изходящите потоци са парите в брой платени за заплати, за комунални услуги, за развойна дейност, за маркетинг, за данъци и лихви и тн.
 2. Втората категория е инвестиционна дейност. Когато става въпрос за тази категория, тук думата инвестиционна означава инвестиция в производствения капацитет на бизнеса. Следователно често ще има изходящи инвестиционни парични потоци са свързани с покупка на нови сгради, нови земи, нови съоръжения и други. Покупката на имоти, съоръжения и оборудване се нарича капиталови разходи или CAPEX на английски. Входящите парични потоци от инвестиционна дейност обикновено са свързани с продажба на някои от споменатите активи.
 3. Последната категория парични потоци е свързани с финансовата дейност на компанията. Тази дейност е точно такава, както звучи. Входящите парични потоци от финансова дейност са взимане на при на заем и получаване на допълнителни средства от собствениците, докато изходящите потоци са плащания по заеми, изплащане на дивиденти на акционерите и обратно изкупуване на акции.

След като от нетната печалба са добавени / извадени всички тези парични потоци се получава нетната промяна в паричните потоци на компанията. С това число приключва отчета за паричните потоци.

Компоненти на отчет за паричните потоци
Източник: FXTrading.bg

Какво е свободен паричен поток?

Сега да въведем още един доста популярен показател свързан с отчет за паричните потоци, а именно свободен паричен поток или на английски free cash flow (FCF). Много от компаниите отчитат печалби в своите отчети за приходи и разходи, но Вие трябва да оцените дали тези печалби са подкрепени с пари в брой.

Tук на помощ идва показателя свободен паричен поток, който в повечето случаи компаниите не публикуват, а ще трябва да си го изчислите сами. Не се притеснявайте далеч не е трудно.

Свободният паричен поток представлява парите в брой, които са достъпни за директорите, след като платят всичко свои задължителни разходи. Те се получават като:

 • Oт потоците от оперативна дейност се извадят или добавят лихвите, данъците и капиталовите разходи т.нар CAPEX, които вече споменахме.

Има и други формули за изчисление, в които се използва нетната печалба или не се вадят данъците или лихвите.

Как да използвате отчета за паричните потоци?

Информацията за паричните потоци на една компания позволява:

 1. Паричните средства от оперативни дейности могат да бъдат сравнени с нетния доход на компанията, за да се определи качеството на печалбите. Ако парите от оперативни дейности са по-високи от нетната печалба, се казва, че печалбите са „висококачествени“.
 2. Да се види дали една компания финансира загуби от операции или инвестиции чрез набиране на пари (дълг или собствен капитал).
 3. На инвеститорите да получат цялостно представяне на компанията и до сравнят с нейните конкуренти.

Първата цифра, на която трябва да се спрете в един отчет за паричните потоци са парите в брой от оперативна дейност. От нея ще разберете дали бизнеса на компанията носи пари в брой на компанията.

 1. Ако тази цифра е негативна, това означава, че ежедневната дейност на компанията всъщност изразходва пари в брой. Това е често срещано явление при стартиращи компании, но показва нестабилност в дългосрочен план.
 2. Ако парите в брой от оперативна дейност са повече от парите в брой от инвестиционна дейност, това е компания, която генерира, толкова много пари в брой от ежедневната си дейност, че с тях може да плати за всичките си нови сгради, оборудване, земи и тн и пак да и останат съществено количество пари в брой (т.нар. кеш крава).

Вероятно отчета за паричните потоци ще бъде използван най-малко от трите при фундаменталния анализ на компания, тъй като данните от него участват в значително по-малко съотношения спрямо отчета за приходите и разходите и балансовия отчет.

Причината затова обаче не е, защото отчета за паричните потоци е по-малко полезен, а се крие във възрастта му. Този отчет е сравнително нов, на по-малко от 30 години, докато другите два са на повече от 5 века.

Така, някои от стандартните съотношения използвани за анализ на компания не включват данни от отчета за паричните потоци. Въпреки това има някои съотношения и коефициенти, които включват свободен паричен поток, които набират сериозна популярност като:

 • Цена / свободен паричен поток (Price / FCF)
 • Свободен паричен поток / продажби (FCF / Revenue)
 • Оперативен паричен поток / продажби (CFO / Revenue)

Разбира се има и други съотношения, които включват данните от отчета за паричните потоци. Тук просто изброихме някои от най-популярните.

Открийте още интересни статии:

About Борис Петров 458 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.