Опциите – какво представляват и как да ги търгуваме?

binary-634x0-c-default

Опцията е договор, който дава право на купувача, но не и задължението, да купи или продаде даден актив (акции, валути, индекси и т.н.) на дадена цена и с определен падеж.

От другата страна продавачът е длъжен да изпълни задълженията си по опцията, ако купувачът го изиска, за което получава премия.

Бариерни опции

Печалбата при този вид опции зависи от това дали цената на базисния актив ще достигне дадено ниво или не. Един вид бариерни опции са т.нар. „нок-аут“ – това означава, че на падежа тя няма да носи никаква печалба, ако базисният актив премине дадено ценово ниво, което лимитира печалбите на притежателя, но от друга страна лимитира и потенциалните загуби на продавача. Друга разновидност на този вид опции е т.нар. „нок-ин“ опция – печалба от нея ще има само при достигане на дадена цена на базовия актив.

DNT(Double no touch) е опция, която може да донесе на търговеца предварително договорено плащане ако валутната двойката не докосне нито едно от двете бариерни нива. Трейдърите плащат премия и от своя страна получават правото да избират бариерите, времето за изтичане и плащането, което трябва да бъдат получено, ако цената не успее да докосне нито една от бариерите. При този тип опция, максималната възможна загуба е само цената за настройка на опцията. Ако някоя от бариерите бъде докосната, опцията се прекратява и продавача и печели.

След като някоя страна (бариера) се удари, опцията се прекратява и създателят и печели.

Гигантската “Панда”, както още е известна Китайска народна банка, бе забележителен потребител на тези контакти през годините и като се има предвид размерът им, те ще защитават строго нивата им. По правило можем да очакваме тези нива да издържат като начало и следователно покупката/продажбата на тези нива неизменно ще доведе до някаква печалба.

Бариерните опции са най-често ползвани в периоди на голяма волатилност – Грекзит, Брекзит, избори в САЩ и т.н.

Ванила опции

Това е финансов инструмент, който дава правото, но не и задължението, на притежателят му да купи или продаде базисния актив на предварително определена цена в определена времева рамка. Ванила опцията, която още се нарича обикновена, може да бъде „кол“ (купувачът на кол опцията има правото, но не и задължението, да купи определено количество от даден финансов инструмент от продавача на опцията в определено време на определена цена. Продавачът е задължен да продаде опцията, ако купувачът пожелае това. От своя страна купувачът плаща такса – премия) или „пут“ (дава правото на собственика й да продаде базовия актив на дадена цена) е стандартизиран контракт и се търгува на борси като Chicago Board Options Exchange.

Това означава, че контрактът ще продължи да бъде в сила до изтичането на срока му, който обикновено е 17 часа българско време, всеки делничен ден. Това е различното от бариерната  опция, която се прекратява ако някоя от бариерите бъде достигната.

Ако цената близо, например на 30-50 пипа и изтичат голям обем опции(над $750 милиона, но по-малко при по-ниско ликвидни двойки) често можем да видим магнетизиращ ефект при цената, поради битките между купувача и продавача. Ние не виждаме детайлите, дали тези опции са пут или кол, но ценовото движение е това, което реално търсим.

Няма точна наука за това и всяко въздействие до голяма степен ще зависи от преобладаващите пазарни настроения. Но  да, понякога можем да видим силно привличане, около изтичането на срока на  опцията само, за да последва възобновяване на предишната тенденция.

От гледна точка на падежа, опциите се делят на: европейски тип, при който опцията може да се изпълни само на падежа. При американския тип опции правото може да се изпълни по всяко време преди крайната дата. И по-рядко се среща бермудският тип – опцията може да се изпълни на няколко определени предварително дати.

При покупка на опции, единственият риск, който поемаме, е премията, но от друга страна възможността за печалба е неограничена. Трябва да се има предвид обаче, че продажбата на опции носи неограничен риск и трябва да бъде особено внимателни при подобен вид инвестиция.

 

About Борис Петров 453 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.