Трябва ли облигациите да продължават да са част от Вашето портфолио?

Облигации

Едни от най-популярните активи на финансовите пазари, които влизат в портфейлите на множество инвеститори са т.нар. облигации. На практика облигациите са се превърнали в задължителна част от всяко инвестиционно портфолио. Но трябва ли това да е така? Разберете по-надолу в статията.

Все пак да започнем от началото и да видим всъщност какво е облигация?

Какво е облигация?

Облигация е цена книга с фиксирана доходност и представлява заем, който се предоставя от инвеститор на емитента на облигацията (в повечето случаи държава или корпорация).

Облигациите се използват от държави, общини и компании, които се наричат емитенти, за да финансират своите операции и проекти. Собствениците на този вид ценни книжа са притежатели на дълг и на практика са кредитори на емитента на дадената облигация.

Данните на облигацията трябва да включват:

  • Номинална стойност – паричната сума, която дадена облигация ще струва при падежа.
  • Купон – лихвеният процент, който даденият емитент на облигации ще изплати на базата на номиналната стойност на облигация.
  • Дати на купон – датите, на които даденият емитент ще прави лихвените плащания.
  • Падеж – датата, на която облигацията изтича и даденият емитент трябва да плати номиналната стойност на притежателя на дълговите ценни книжа.
  • Цена на емитиране – цената, на която емитентът първоначално продава облигации.

Освен това облигациите имат и кредитен рейтинг, който се определя от компании като Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch и тн. Този рейтинг на практика показва качеството на дадената ценна книга като най-качествените облигации се наричат “инвестиционен клас”, а останалите са “боклук”.

Доходност на облигации

Доходност на облигация е възвръщаемостта, която инвеститорът реализира от определена облигация. Доходността на облигацията може да бъде дефинирана по различни начини.

  1. Определянето на доходността на облигацията, равна на нейната купонна ставка, е най-простото определение. Настоящата доходност е функция от цената на облигацията и нейното плащане по купон или лихвеното плащане.
  2. По-сложните изчисления на доходността на облигацията ще отчитат времевата стойност на парите и сложните лихвени плащания. Тези изчисления включват доходност до падеж (YTM), еквивалентна доходност на облигациите (BEY) и ефективна годишна доходност (EAY).

Терминът крива на доходността (англ. yield curve) се свързва с връзката между краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти на ценни книжа с фиксирана доходност, издадени от министерството на финансите на САЩ. Тази крива може да е графика на доходността по облигации с всякакъв матуритет, от 1 месец до 30 години.

Повече за кривата по доходността на облигации можете да намерите в статията: Какво е крива на доходността по облигации и как да я тълкуваме?

Доходността по висококачествените корпоративни облигации и на практика безрисковите американски държавни облигации се движи надолу през по-голямата част от последните 40 години.

Така доходността им достигна нива, при които тези ценни книжа вече не осигуряват нивото на възвръщаемост, от което се нуждаят повечето инвеститори.

На графиката отдолу ще намерите как се движи доходността по американските държавни и корпоративни облигации. Ясно се вижда как доходността се понижава от началото на 80-те до днес.

Спад на доходността по облигациите в САЩ
Източник: FED Saint Luis

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации се намира на най-ниските стойности в историята 0,577% (към 29 юли 2020 г).

Доходност по 10-годишни американски облигации
Източник: CNBC

Облигации и инфлация

Можем да кажем, че облигациите губят своята покупателна способност с течение на времето, тъй като трябва да се сметнат и ефектите на инфлацията.

На следващата графика можете да видите инфлацията в САЩ, измерена чрез индекс на потребителските цени. Лесно може да се установи, че през голяма част от последните години инфлацията е по-висока от доходността по 10-годишните облигации. Понижението на потребителската инфлация в последните няколко месеца се дължи на кризата с Коронавирус.

Индекс на потребителските цени в САЩ
Източник: Щатско бюро за трудова статистка

Перспективите на инвестициите в облигации също остават мрачни: лихвените проценти в САЩ и по света остават близо 0 и дори на негативни нива, а много от основните централни банки по света имат програми за количествени улеснения и дори увеличават размера им.

Трябва ли облигациите да са част от Вашето портфолио?

Облигациите имат дълга история като жизненоважни източници на запазване на капитала и доходност в инвестиционни портфейли, особено ако инвестициите са с цели пенсиониране. Въпреки това, тази репутация е сериозно засегната в последните години.

Изглежда, че лихвените проценти едва ли ще бъдат повишени сериозно, а програмите за икономически стимули ще продължат с пълна пара, в следващите няколко години.

Подобна среда вероятно кара много инвеститори да се питат има ли смисъл да продължават да притежават облигации?

Отговорът на този въпрос зависи от:

  • Финансовите цели
  • Толерантността към риск на отделните инвеститори

Аз лично смятам, че голяма част от инвеститорите не се нуждаят от значителен фиксиран доход в инвестиционен портфейл с дългосрочен хоризонт, поне към настоящия момент. Разбира се това може да се промени в бъдеще.

Заключение

От една страна облигациите все още могат да се използват за диверсифициране на инвестиционния портфейл.

Преглеждайки индекса S&P 500 и индекса на облигациите в САЩ Bloomberg Barclays през последните десет години, по същество има нулева корелация между двете. За инвеститорите това означава, че, когато цените на акциите се понижават, доходността по облигациите обикновено се увеличава.

Крайният резултат е по-ниска волатилност на портфейла – резултат, който е важен за много инвеститори, дори ако това означава по-ниска обща възвръщаемост във времето.

Второ, въпреки че повечето висококачествени облигации плащат много ниски или дори отрицателни лихви в момента, те все още предлагат основна защита, което е важно за някои инвеститори.

Следователно на пазарите на облигации темата за ниските лихви няма да е толкова актуална, колкото дали инвеститорите ще имат желание да преследват по-висока доходност. Настоящата тенденция при индивидуалните инвеститори е движение напред по рисковата крива в търсене по-голяма възвръщаемост.

Ако това Ви звучи разумно, тогава е добре да проверите ролята на облигациите във Вашето портфолио и да помислите дали изобщо си струва да ги притежавате. Една добра възможност може са акции със стойност, които изплащат дивиденти.

Открийте още интересни статии:

About Борис Петров 453 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.