По-голям риск, по-ниска възвръщаемост? Изопачените нагласи за финансов риск

По-голям риск, по-ниска възвръщаемост? Изопачените нагласи за финансов риск
Възприемането за финансов риск от хората варира значително както между отделните лица в дадена страна, така и между отделните лица от различни страни.

Нагласите на хората към финансов риск са сериозно изопачени.

Повечето хора не са склонни да поемат финансов риск. А много от тях имат погрешното убеждение, че колкото по-голям финансов риск поемат, толкова по-ниска ще е възвръщаемостта. Тези констатации от проучването на холандската банка ING относно рисковите нагласи към инвестиции в 15 държави показват значителни недостатъци във финансовото планиране.

Възприемането за финансов риск от хората варира значително както между отделните лица в дадена страна, така и между отделните лица от различни страни. Тези предпочитания за рискове и рискови събития играят решаваща роля за разбирането на финансовото поведение на домакинствата и вземането на решения.

От неотдавнашна статия, публикувана на портала VoxEU, се вижда изненадваща степен на различията в нагласите към финансов риск както в рамките на страните, така и между тях. Различно е и значението на поведенческите фактори при обясняването на тези различия, както и предизвикателствата, които те представляват за стандартната инвестиционна теория и финансови съвети.

Избягване на финансов риск

Избягване на финансов риск

Това, че хората обикновено предпочитат да избягват рисковете, когато става дума за пари, не трябва да е изненада. Въпреки това степента на избягване на финансов риск може да бъде много по-висока, отколкото мнозина осъзнават.

Използвайки индивидуалните отговори, събрани през 2016 година от приблизително 15 000 души в 15 държави чрез ING International Survey on Savings, представяме няколко графични прозрения за желанието на домакинствата да вземат рискови инвестиционни решения и отношението им към финансовия риск.

Като цяло изглежда, че хората се стремят да избягват риска. В 11 от 15 изследвани държави голяма част от населението предпочита да не поема никакви финансови рискове.

Това избягване на финансови рискове е една от най-важните характеристики. Тя обяснява защо домакинствата не притежават или имат много малки инвестиции в рискови активи като акции, облигации и взаимни фондове. Вместо това, хората предпочитат да държат парите си в спестовни сметки ако имат възможност да го направят.

Това е най-очевадно при хората, живеещи в Холандия, Франция, Германия, Чехия и Румъния.  По-равномерно разпределение между избягването и поемането на финансов риск се наблюдава при отговорилите хора от САЩ, Турция, Австралия и Великобритания. Докато хората в тези държави все още избягват риска като цяло, все пак има повече склонни да поемат финансови рискове.

Склонност за поемане на финансов риск
Източник: ING Economics

Финансов риск и възвръщаемост?

Още по-интересно е голямото разнообразие в оценката на баланса между финансов риск и финансова възвръщаемост между хората в различните страни.  Хората в Холандия, Австрия и Германия смятат, че инвестициите в акции, взаимни фондове и облигации са много по-рискови, отколкото например хората в САЩ, Турция, Австралия и Великобритания. Но в същото време те очакват възвръщаемостта на тези активи да е много ниска.

Това е в съответствие с констатацията за много изкривеното отношение към по-голямо избягване на риска в тези страни, но поставя под въпрос един от основните принципи за инвестирането.

Едно от първите неща, които се казват на хората, когато инвестират е, че по-високата финансова възвръщаемост изисква по-голям финансов риск. Това изглежда, че не е признавано от някои. Много хора, живеещи например в Германия, Австрия и Полша, изглежда имат противоинтуитивното убеждение, че колкото по-рискова е инвестицията, толкова по-ниска ще бъде очакваната възвръщаемост.

Поведенчески въпроси относно поемането на финансов риск

Резултатите от това проучване демонстрират, че хората, които показват по-голямо приемане на риска, също са по-склонни да притежават акции, облигации или взаимни фондове.

Анализът на ING показва, че тази индикация за приемане на риска е десет пъти по-силна в обяснението дали едно лице би притежавало рискови активи, от други обективни фактори като пазарната възвращаемост и волатилността на тези активи през последните една, пет или десет години.

Това предполага, че културните и субективни измерения могат да бъдат много по-важни от макроикономическите фактори и възвръщаемостта при обясняването на финансовото поведение на хората.

Поведенчески въпроси относно поемането на финансов риск

Предизвикване на нормите за финансов риск

За да е по-подходяща за ежедневния живот на хората, финансовата индустрия трябва да възприеме по-цялостен подход към разбирането на истинските и пълни рискови профили на домакинствата.

Избягването на финансов риск от домакинствата не е непременно добро нещо. Поемането на твърде малко рискове може да означава, че целите в живота, като финансово осигурено пенсиониране или възможност за плащане на част от таксите за обучение на деца, може да са невъзможни.

Разбирането на причините за избягване на риска може да помогне да се избегнат тези ситуации в съответствие с личните предпочитания. Освен това, тези причини вероятно ще се различават в различните държави. Универсален подход към финансовите консултации обаче определено не се препоръчва.

About Борис Петров 458 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.