Ливъридж: Какво представлява и как да го използваме в търговията?

Какво е ливъридж?

Вероятно доста трейдъри и инвеститори са чували репликата на световноизвестния инвеститор-милиардер Уорън Бъфет пред CNBC:”Моя партньор Чарли казва има само три начина, по които умен човек може да пречупен … алкохол, жени и ливъридж. Сега истината е, че първите ги е добавил само защото започват с “л” (от английски “liquor” и “ladies”), основното е ливъридж”.

Един от уроците на Бъфет гласи: “Никога не трябва да се използват пари на заем, за да се купуват финансови активи”. Все пак изглежда много лесно да заявиш подобни твърдения от позицията на третия най-богат човек на света с богатство на стойност $81,5 милиарда, според данни на Forbes.

Но какво да правят индивидуалните трейдъри и инвеститори, които разполагат с няколко стотин или няколко хиляди долара за инвестиции?

Едната възможност е да закупят определени финансови активи и да чакат дълъг период, за да успеят потенциално да се сдобият с някаква смислена доходност. Това обаче изисква сериозно търпение и желание, които трудно могат да се поддържат при малки или дори незначителни печалби в по-краткосрочен план.

Другата възможност за индивидуалните трейдъри и инвеститори да получат доходност от реални активи е да заложат на краткосрочни сделки и често прехвърляне на капитал от един в друг актив с цел бърза печалба. Този подход обаче е далеч по-рисков и изисква много повече умения, които голяма част от начинаещите и дори част от по-напредналите търговци на притежават.

Третата възможност е употребата на нарочения за “зъл демон” финансов лост, наречен ливъридж. Нека сега да видим какво е ливъридж и дали наистина дяволът е толкова черен?

Какво е ливъридж?

Ливъридж е финансов лост, който дава възможност на трейдърите и инвеститорите да управляват повече капитал, от този с който разполагат в инвестиционната си сметка. Той дава възможност за увеличаване на резултатите от сделките без да се увеличават използваните ресурси.

Чрез употребата на ливъридж пазарните участници целят по-голяма възвръщаемост, при по-ниска първоначална инвестиция. Трябва да се отбележи обаче, че ливъриджът може да има и обратен ефект като излага трейдърите и инвеститорите на по-висок риск от загуба на средства.

Финансовият лост (ливъридж) по същество увеличава сметката на трейдърите и инвеститорите на Форекс и останалите финансови пазари. Например при налично ниво на ливъридж от 1:500 позициите, които може да бъде отворени са 500 пъти по-големи от наличния в сметката капитал.

Понятието ливъридж всъщност има своето значение и във финансите. Нека да видим какво е финансов ливъридж?

Финансов ливъридж

В сферата на финансите съществува понятие финансов ливъридж. Дадена компания взима кредит, за да може да ги инвестира в своите дейности. По този начин се избягва прекалено голямата инвестиции на собствен капитал.

Съотношението на този дълг към собствения капитал е формулата за финансови ливъридж (съотношение дълг / собствен капитал), при което колкото по-голям е дялът на дълга, толкова по-голям е размерът на използвания финансов лост.

Финансов ливъридж се използва основно за следните цели:

  • Да се разшири базата от активи на фирмата или на физическо лице и да се генерира възвръщаемост от рисковия капитал. Това означава, че има увеличение на възвръщаемостта на акция и на печалбата на акция.
  • Да се увеличат потенциалните печалби.
  • За по-благоприятно данъчно третиране, тъй като в много страни доходите от лихви могат да се приспаднат от данъците. Така че, нетните разходи за кредитополучателя са намалени.

Търговия с ливъридж

При търговия с ливъридж може да се контролират много повече средства със сравнително малък депозит в търговската сметка. Търговията с финансов лост също е позната като маржин търговия. Всъщност има възможност с малка сметка с определен финансов брокер, да се заемат средства от брокера, за да може да бъде отворена по-голяма позиция. Това позволява на трейдърите да увеличат печалбите си. Но по този начин може да бъдат увеличени и загубите.

Трябва да се запомни, че употребата на ливъридж не променя потенциала за печалба на сделката, просто намалява размера на собствения капитал, който се използва. Популярната търговия с ливъридж също се смята за нож с две остриета, тъй като сметките с голям ливъридж са уязвими към по-големи колебания на цените.

Причината е, че се увеличава вероятността да бъде ударена стоп лос поръчката на сделката или дори да се достигне до маржин кол. Затова, когато става въпрос за търговия с ливъридж е изключително важно да се упражнява правилно управление на риска.

Пример за ливъридж

Време е да дадем един практически пример за ливъридж, за да може да се разбере по-ясно влиянието на финансовия лост върху Форекс търговията:

Да кажем, че трейдър има $1000 в своята сметка за търговия и иска да търгува на Форекс пазара с валутната двойка USD/CAD. Един стандартен лот е 100 000 единици от базовата валута (първата изписана във валутната двойка), в случая $100 000.

Някои брокери като Admiral Markets например предлагат търговия с микро (0,1) и мини (0,01) лотове. Следователно сумата по сметката ще позволи на трейдъра да отвори позиция от само 0,01 лота (0,01 х 100 000).

Тъй като трейдърите често очакват печалба от сделката си около 2%, то в този случаи тя може да бъде $20. Ето защо търговеца решава да използва ливъридж в трейдинга – за да може да увеличи размерите на позиция, с което и печалбата.

Да приемем, че един трейдър с $1000 баланс по сметката си иска да търгува с по-голям обем и неговият брокер осигурява ливъридж от 1:500. По този начин трейдърът може да отвори позиция, която е 5 лота ($1000 х 500 = 500 000). По този начин при потенциална печалба от $1 може да нарасне до $500. Разбира се, важно е да се знае, че по подобен начин могат да нараснат и загубите.

Какво ниво на ливъридж да използваме в търговията?

Трудно е да се определи най-доброто ниво на ливъридж, което трябва да се използва. То зависи главно от стратегията на трейдъра и от виждането на му за пазара. По правило, колкото по-дълго очаквате да запазите позицията си отворена, толкова по-малко трябва да бъде използваното ниво на ливъридж. 

За разлика от това, когато трейдър отваря позиция, която се очаква да продължи няколко минути или няколко часа ще се стреми да извлече максимална печалба. Следователно той трябва да заложи на по-голямо ниво на ливъридж.

Ясно е, че няма перфектно ниво на ливъридж, а по-скоро оптимално за всяка стратегия за търговия. Но при всички положения е важно да познава ефекта от употребата на финансов лост и да се използва уместна стратегия за управление на риска.

На инфографиката по-долу е илюстрирано действието на ливъриджа:

Ливъридж - как работи?
Източник: admiralmarkets.bg

Какво предлагат брокерите?

Макар да е трудно да се определи точно какво ниво на ливъридж трябва да използват трейдърите, а това е по-скоро индивидуално решение, трябва да се види и какви условия за търговия предлагат Форекс и CFD брокерите.

До скоро брокерите в Европа имаха пълна свобода да предлагат различни нива на ливъридж. Голяма част от тях предлагаха 1:100 или 1:200, но има и брокери, които могат да осигурят ниво на ливъридж от 1:500. В редки случи е възможно да се открие сметка при брокер, който предлага 1:1000. Въпреки това, едва ли има много трейдъри, които биха използвали чак такова ниво на ливъридж.

От 1 август миналата година обаче влязоха в сила нови регулации от Европейския орган за ценни книжа и пазари, които ограничиха предлагания ливъридж за Форекс и CFD търговия, когато става въпрос за непрофесионални клиенти до 1:30 за основните валутни двойка. А за останалите финансовите инструменти дори по-малък.

Все пак за професионални клиенти тези ограничения не важат, но за да станете професионален клиент трябва да отговаряте на определени критерии.

Това насочи много европейски трейдъри към брокери регулирани извън Европа и основно в Австралия, където също има сериозен регулаторен контрол. Admiral Markets например освен 3 европейски регулации (FCA, EFSA и CySEC), притежава и лиценз от австралийския регулатор ASIC. По този начин брокер номер 1 в Германия за 2019 година може да предлага ливъридж 1:500 на всички свои клиенти.

Заключение

Ливъридж е доста спорна тема сред пазарните участници. Обичан от едни и избягван от други, той представлява финансов лост, който позволява на трейдърите и инвеститорите да контролират повече капитал, отколкото им позволява търговската сметка. По този начин те могат да увеличат експозицията си на финансовите пазари и да повишат потенциалните си печалби многократно. Разбира се, това важи и за загубите.

Няма точно и ясно определено ниво на ливъридж, което трябва да се употребява от трейдърите, а по-скоро това решение е индивидуално. Все пак при търговия с ливъридж трябва да се упражнява подходяща стратегия за управление на риска, за да се предотврати бързо натрупване на загуби по сметката.

Изглежда, че винаги е по-добре да има възможност за употреба на висок ливъридж и всеки трейдър сам да прецен дали да го използва, отколкото да го нямам като опция и когато види потенциална възможност за употребата му, да не може да се възползва максимално.

Чрез лиценза си от австралийския регулатор ASIC, Admiral Markets предлага на всички свои клиенти, независимо дали професионални или непрофесионални, ливъридж до 1:500. Единственото, което трябва да направите, за да започнете да търгувате с Admiral Markets при едни от най-конкурентните условия на пазара е да кликнете върху банера отдолу.

Започнете Форекс търговия с ливъридж с Admiral Markets
About Борис Петров 453 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.