Какво е крива на доходността по облигации и как да я тълкуваме?

Какво е крива на доходността по облигации през 2019?

Голяма част от трейдърите и инвеститорите на финансовите пазари са чували термина обърната крива на доходността. Въпреки това, много от пазарните участници не го познават или не разбират какво е неговото значение и връзката му с периодите на икономическа рецесия. Разбирането на явлението обърната крива на доходността по облигациите може да бъде основна част от фундаменталните познания за основните сили, които движат финансовите пазари.

В тази статия ще разгледаме точно тези въпроси, свързани с кривата на доходността по американските дългови ценни книжа и как можете да използвате това явление във Вашата търговия и инвестиции на пазарите.

Какво е облигация?

Мислете за облигациите като просто един вид заем. Този заем се отпуска на правителства или компании. Когато правителствата и най-големите компании искат да заемат пари, те не могат лесно да отидат в банка заради огромните суми, с които оперират. Така облигациите се превръщат в механизъм, чрез който правителство или корпорация да се снабди с капитал, за да финансира своите нужди.

Всяка облигация се издава за определен период от време. Облигациите могат да бъдат закупени за различни периоди от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни облигации. Краткосрочните облигации са със срок за една година или две, средносрочните облигации са до 10 години, а дългосрочните облигации обикновено са 10 или повече години. Тези облигации имат купон или процент на доходност.

Какво е крива на доходността по облигациите?

Още в началото е добре да отбележим, че американските правителствени облигации се считат за най-сигурните ценни книжа в света, защото са подкрепени от пълното доверие и кредит на американското правителство. Зад тези облигации на практика седи най-голямата икономика в света за момента.

Доходността по тези ценни книжа е мярка за годишната възвръщаемост, която един инвеститор може да очаква ако запази дадена облигация до нейния матуритет. Тя може да служи и като заместител на основните лихвени проценти в САЩ. Доходността се определя от цената на облигацията спрямо обявената и лихва. Когато цената на определени облигации се покачи, доходността пада.

Терминът крива на доходността (англ. yield curve) се свързва с връзката между краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти на ценни книжа с фиксирана доходност, издадени от министерството на финансите на САЩ. Тази крива може да е графика на доходността по облигации с всякакъв матуритет, от 1 месец до 30 години.

При нормални обстоятелства графиката на доходността трябва да има форма на възходяща дъга. Все пак има и аномалии. Явлението обърната крива на доходността възниква, когато краткосрочните лихвени проценти надхвърлят дългосрочните такива.

От икономическа гледна точка обърната крива по доходността на облигациите е значимо събитие, тъй като в повечето време дългосрочните лихвени проценти надхвърлят краткосрочните. Това е съвсем разбираемо, тъй като по-дългосрочните инвестиции би трябвало да имат по-висока доходност. Това се нарича нормална крива на доходността. Тя може да се стръмна ако дългосрочната доходност е много по-висока от краткосрочната.

Когато разликата (спредът) между краткосрочните и дългосрочните лихви се стесни, кривата на доходността се изравнява (плоска крива). Това явление се наблюдава основно в преходни периоди от нормална към обърната крива при щатските облигации.

На изображението по-долу можете да видите какво представляват различните видове крива на доходността.

Видове крива на доходността
Източник: Investopedia.com

Обърната крива на доходността

Както споменахме съществуват различни видове крива на доходността и те варират между стръмни или нормални криви, плоски криви и, разбира се, обърната крива.

При стръмната и нормалната крива, дългосрочните облигации предлагат доста доста по-висока доходност от краткосрочните. Това е съвсем очаквано, тъй като, колко по-дълъг е срока на заема, толкова по-висока трябва да е възвръщаемостта от него. Все пак, парите Ви са обвързани с по-дълъг период от време (синята и оранжевата линия на графиката по-горе).

Например, при инвестиция в 30-годишна облигация можете да очаквате по-голяма компенсация, тъй като няма нямате възможност да използвате капитала си цели 30 години.

Плоската крива, за разлика от стръмната и нормалната, се появява, когато разликата между доходността на дългосрочните и краткосрочните облигации е много малка или въобще я няма. Това е сивата линия на горната графика.

И, накрая, но не на последно место, когато краткосрочната доходност на облигациите е по-висока от дългосрочната, ставаме свидетели на обърната крива на доходността (жълтата линия).

Влиянието на обърната крива на доходността

Дългосрочните облигации се купуват, когато капиталите излизат от пазара на акции се насочват към облигации. По-краткосрочните облигации предлагат по-висока доходност и привличат инвеститорите, когато се стремят да гарантират доходност, на фона на очаквания за по-ниски лихвени проценти.

Обърнатата крива по доходността има голямо историческо значение. Исторически инверсиите в доходността по американските облигации са предшествали много от икономическите рецесии в САЩ. Поради тази корелация, кривата се възприема като точна прогноза за повратните точки в бизнес цикъла, например 2005, 2006, 2007 и края на 2008 година.

Всъщност, всяка от последните 9 рецесии, датиращи от 1950-те години насам, са предшествани от обръщане на кривата на доходността по 1-годишните и 10-годишните щатски облигации приблизително 14 месеца преди това. В същото време, обърната крива приключва преди рецесията да започне.

Въпреки това, днес има една основна разлика, която не я е имало в миналото. Това е ефекта на количествените облекчения, които централните банки въведоха, за да стимулират местните икономики.

Количествени улеснения и обърната крива на доходността

Въздействието на количествените улеснения се възприема от някои като причина, поради която една обърната крива на доходността може в действителност да не е сигнал за рецесия по начина, по който го е правила в миналото. Дори някои анализатори смятат, че това може да е бичи сигнал за фондовите пазари. Нека видим и някои от причините затова.

Икономическият растеж в САЩ се задържа доста над 2,0% (3,2% тр/тр за първото тримесечие по предварителни данни) в началото на 2019 година, което според бившият председател на Федералния Резерв Джанет Йелън, е сигнал, че рецесия е малко вероятна. Следователно това може да е бичи сигнал за акциите. Но защо?

Изглежда, че финансовата среда е на път да остане в настоящия контекст т.е. ниска инфлация, където глобалните икономически стимули ще останат част от пейзажа. Просто трябва да помислете какъв беше ефекта от количествените улеснения и как те засилиха фондовите пазари и ще разберете бичите прогнози на някои анализатори.

Ако на хоризонта се появят нови количествени улеснения, в отговор на забавящата се икономика, то те вероятно отново ще имат същия ефект. Остава да видим въздействието на програмите за икономически стимули върху обърната крива на доходността по облифгациите.

Заслужава си да отбележим и че обърната крива не винаги е надежден сигнал. Например, Великобритания и германия са имали подобни аномалии без да изпадат в рецесии. Освен това, както показва графиката по-долу, от проучванията на LPL, фондовите пазари все още могат да спечелят и икономиката все още да расте в периода след като 10-годишната доходността падне под 2-годишната.

акции и обърната крива на доходността

Заключение

Докато експертите поставят под въпрос дали обърнатата крива на доходността остава силен показател за предстояща икономическа рецесия, имайте предвид, че историята е пълна с портфейли, които бяха опустошени, докато инвеститорите сляпо проследиха прогнозите за това как този път ще е различно.

Ако искате да бъдете интелигентен инвеститор, пренебрегвайте шума. Вместо да харчите време и усилия, опитвайки се да разберете какво ще донесе бъдещето, изградете портфолиото си, така че да намалите риска. Когато аномалията приключи , регулирайте съответно портфолиото си.

About Борис Петров 436 Articles
Казвам се Борис Петров, от София и съм собственик, и създател на сайта FXTrading.bg. Автор съм няколко стратегии за търговия на валутния пазар и редица публикации в сферата на техническия и фундаментален анализ. Сайтът е насочен към всеки с подчертан интерес към финансовите пазари като може да е от полза, както на начинаещите, така и на вече напреднали трейдъри и инвеститори.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.