Какво е крива на доходността по облигации и как да я тълкувате?

Какво е крива на доходността по облигации през 2019?

Ако инвестирате в облигации, определено трябва да следите пазара на облигации. Ако инвестирате в недвижими имоти, също трябва да следите пазара на облигации. Ако инвестирате в акции, отново трябва да следите пазара на облигации. 

Пазарът на облигации може чудесно да прогнозира инфлацията и посоката на икономиката, като и двете пряко влияят на цените на множество активи и стоки – от акции и недвижими имоти до домакински уреди и хранителни стоки.

Едно от най-важните понятия на пазарите на облигации е крива на доходността.

В тази статия ще разберете:

 • Какво е крива на доходността по облигации?
 • Защо кривата на доходността е важна?
 • Кои са основните видове криви на доходността?
 • Как да използвате информацията от кривата на доходността?
 • Каква е кривата в момента?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е крива на доходността по облигации?

Крива на доходността е графично представяне на лихвените проценти по дългови ценни книжа с еднакво качество, но с различен падеж. Тя показва доходността, която даден инвеститор може да спечели ако даде своя капитал назаем за определен период от време.

Кривата може да приеме различни форми в различни точки от икономическия цикъл, но обикновено е с наклон нагоре т.е. дългосрочните облигации имат по-висока доходност от краткосрочните. Все пак, колкото по-дълъг е срока на заема, толкова е по-голям риска.

Чрез кривата на доходността лесно могат да бъдат измерени настроенията на инвеститорите относно риска, а нейната посока може да има огромно влияние върху възвръщаемостта, която ще получите от Вашите инвестиции.

Кривата на доходността най-често се използва при държавни облигации, но е приложима и за конкретен сегмент като облигация на община или компания. А разликата в доходността между две облигации се нарича “спред”.

Видове криви на доходността

Да разгледаме и различните видове криви на доходността по облигации и какви сигнали ни дават:

 • Нормална крива изобразена в бяло (на следващото изображение). Тази крива на доходността по облигациите нараства заедно с падежа им. Колкото по-дългосрочна е една облигация, толкова по-висока доходност има, като при най-дългосрочните облигации кривата се изглажда.
 • Стръмна крива на доходността в зелено изглежда като нормалната с две основни разлики: 1) не се изглажда при дългосрочните облигации; 2) доходността е по-висока от нормалната при всички падежи. Такава крива често предполага нарастваща икономика, която се движи към положителен подем.
 • Плоската крива в жълто показва, че доходността по облигациите с различен падеж е сходна. Такава плоска или гърбава крива на доходността предполага несигурна икономическа  ситуация.
 • Обърнатата крива на доходността в червено е противоположна на нормалната, наклонена е надолу, което показва, че дългосрочните облигации имат по-ниска доходност от краткосрочните. Обърнатата крива на доходност е рядка, но категорично предполага сериозно забавяне на икономиката.

Ето и как изглеждат 4-те основни вида криви на доходността. Графиката показва доходността на облигациите по вертикалата и падежа по хоризонталата.

Източник: FXTrading.bg

Защо кривата на доходността е важна?

Вече знаете, че през повечето време доходността по дългосрочните облигации трябва да е по-висока от тази по краткосрочните, което означава нормална крива. Подобна крива показва  стабилни икономически условия и потенциал за ръст на икономиката.

Изглаждането на кривата на доходността по облигациите може да е сигнал за влошаване на икономически условия. А плоската крива често води до обърната крива, която вече представлява голяма червена лампа.

В исторически план въздействието на обърната крива на доходността е да предупреди, че предстои икономическа рецесия. Нейните прогнози са толкова точни, че обърнатата крива е предсказала всяка икономическа рецесия от 1956 година насам (9 рецесии).

Обикновено рецесията започва до 24 месеца след обръщането на кривата. В същото време, обърната крива приключва преди рецесията да започне.

Как да използвате информацията от кривата на доходността?

На пръв поглед обърната крива на доходност изглежда противоречива. Защо дългосрочните инвеститори биха се задоволили с по-ниски печалби от краткосрочните инвеститори, които поемат по-малък риск?

Отговорът: Когато дългосрочните инвеститори вярват, че това е последният им шанс да заключат текущите лихвени проценти, преди да паднат още по-ниско, те стават малко по-малко взискателни към кредиторите.

Ето и още няколко насоки как може да използвате информацията от кривата на доходността:

 1. За прогнозиране на лихвените нива. Формата на кривата помага на инвеститорите да получат представа за вероятния бъдещ курс на лихвените проценти.
 2. За оценка на финансови компании. Банките заемат по-голямата част от средствата си чрез продажба на краткосрочни депозити и отпускат заеми чрез използване на дългосрочни лихви. Колкото по-стръмна е кривата нагоре, толкова по-голяма е разликата между лихвите по заеми и толкова по-висока е печалбата им. Обратното също е вярно.
 3. За оценка на ценни книжа. Кривата може да покаже на инвеститорите дали дадена ценна книга е надценена или подценена. Ако възвръщаемостта на ценната книга е над кривата на доходността, това показва, че ценната книга може да е подценена, но ако възвръщаемостта под кривата, то ценната книга може да надценена.

Ако инвестирате в акции или други активи можете да ребалансирате своя портфейл при промяна на вида на кривата на доходността.

Научете повече за инвестициите в акции с нашия видео курс. Кликнете на линка отдолу и вземете Вашите 9 безплатни урока сега:

Каква е кривата на доходността по американските облигации?

Тъй като икономиката на САЩ е най-голямата в света, нормално е и кривата на доходността по американските облигации да е най-следена.

За определяне на вида на кривата най-често се използва спреда между 10 и 2-годишните ценни книжа, но е добре да се разглеждат няколко варианта.

На следващата графика виждате спред между 10- и 2-годишните американски облигации (оранжево), както и спреда между 10-години и 3 месеца (жълто) и 30-години и 5-години (червено):

Крива на доходността по американски облигации
Източник: Koyfin

От графиката можем да заключим, че:

 • Кривата на 30 и 5-годишните облигации вече е обърната.
 • Кривата на 10 и 2-годишните облигации е плоска.
 • Кривата на 10-годишните и 3-месечните облигации остава нормална.

Можем да кажем, че определено има ясни сигнали за надвиснала рецесия в САЩ, но те все още не са потвърдени напълно от по-краткосрочната крива, в която участват и 3-месечните облигации.

Открийте още интересни статии:

About Борис Петров 453 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.