Как да използваме седмичния доклад на CFTC ?

Защо седмичният доклад на CFTC е толкова ценен?

Защо седмичният доклад на CFTC е толкова ценен?

Всеки петък около 21:30, Комисията за търговия с фючърси върху суровини в САЩ (CFTC) публикува седмичния си доклад за позициите на трейдърите (Commitment of traders report). Но какво представлява този доклад? Защо той е толкова ценен?

Седмичният доклад на CFTC за позициите на трейдърите показва нетните спекулативни позиции в редица фючърсни инструменти. Той включва не само суровини, но и валути и се следи изкъсо от пазарните участници по цял свят.

Защо спекулативни и как CFTC имат информация за позициите?

Когато една поръчка бъде поставена на пода на фючърсна борса купувача и продавача се покриват взаимно. За всеки купувач има продавач. Борсата просто изчиства транзакциите. Ето защо те са сигурни, че трейдър А, който е купил има достатъчно маржин по сметката си, за да купи, а трейдър Б, който е продал има достатъчно маржин по сметката си, за да продаде.

Борсата ще позволи на Трейдър А да продаде на друг трейдър, Трейдър В, когато той реши да се отърве от сделката. Трейдър Б получава същата гъвкавост. Това означава, че те могат да излязат от сделка чрез търговия с Трейдър Г (Д, Е или Я).

Новите транзакции на фючърсния пит се включват в две категории:

  1. Хеджиране
  2. Спекулация

Ако Трейдър А хеджира експозиция във валута, той инструктира своя брокер, че сделката е хеджиране. Това позволява отчетност на хеджирането. По принцип, печалбата или загубата от сделката може да бъде натрупана през целия живот на хеджирането. Тази система може да се усложни, но това е друга тема.

Обратно, ако Трейдър А спекулира с цел печалба, той дава указания на своя брокер, че сделката ми е спекулация. Ако е така, печалбата или загубата може да реализира след затварянето на сделката. Печалби и загуби не са натрупват по време на търговията. Вместо това имате краткосрочни и дългосрочни капиталови печалби или загуби.

Сега хеджърите и спекулантите имат различни страхови фактори, а също и цели.

Хеджърът може да е корпорация в САЩ, която иска да хеджира плащане за покупка на стоки, което трябва да направи на производител във Великобритания през юни. Мениджърът на финансовите активи смята, че британския паунд (GBP) ще поскъпне преди юни и купува с цел да се защити от това евентуално поскъпване. Той е доволен от цената, която плаща днес за тази бъдеща защита. Компанията му се надява, че ще след този хедж ще бъде печеливша.

Доклад на CFTC - хеджуране

Означава ли това, че хеджирането ще бъде печелившо?

Отговорът е не. Валутната двойка GBP/USD може да се понижи през този период (от сега до изтичането на контракта) и този хедж може да загуби пари. Все пак, когато мениджърът направи плащане за стоките в бъдеще, ще купи GBP на по-ниска цена. Така печалбата от по-ниската цена на валутата, ще бъде компенсирана от загубата от фючърсния контракт. Тази загуба е това, което се натрупва за определен период от време, като се използва хеджиране.

Обезпокоен ли е мениджърът?

Мениджърът може да иска да види, че хеждиращата сделка е печеливша. И ако е, той може да отиде при началника си и да му каже “Виж, аз спестих на компанията толкова много от нашата експозиция във валута с този хедж. Дайте ми бонус, колкото съм спестил…”. Но в реалността мениджърът трябва да бъде със смесени чувства. В края на краищата, неговата компания не е в бизнеса на спекулация с валути.

Това, за което трябва да се радва, е хеджираният валутен риск – експозицията. Той заключил цената и на тази цена бизнесът бил печеливш. Затова той не трябва да се безпокои за това, какво правят валутните курсове.

Какво прави спекулантът?

Спекулантите търгуват просто, защото искат да направят печалба. Ако те не купуват евтино и не продават скъпо ще имат все по-малко капитал в сметката си за търговия. Цената може да се насочи в тяхна полза или срещу тях. Следователно, спекулантите имат повече страх в своята търговия, защото тя е техния бизнес. Това дали са успешни или не зависи от начина, по който търгуват. Крайната им цел винаги е печалбата.

И така, какво показва седмичния доклад на CFTC?

Докладът на CFTC за позициите на трейдърите прави моментна снимка отблизо в края на бизнес деня във вторник. В него са включени позициите на Тредйър А, Б, В, Г…Я като определя кои от тях са хеджиращи и кои спекулативни. След това се събират всички хеджиращи и всички спекулативни позиции. Седмичният доклад ще покаже размерна на нетните спекулативни позиции от всички позиции.

Пример: Да кажем, че в доклада на CFTC са отчетени 106 хиляди нетни къси спекулативни позиции в GBP, което всъщност означава в GBP/USD. Това означава, че късите спекулативни позиции в британски паунд на всички клиенти са 106 хиляди. Но дали за всяка продажба има покупка?

106 хиляди дълги позиции (покупки) са на на страната на хеджърите. С други думи, нетните спекулативни къси позиции са нетни хеджирани дълги. Докато има 106 хиляди спекулативни къси, то ще има 106 хиляди хеджирани дълги.

Каква е характеристиката на хеджърите? Те всъщност не се интересуват от печалбата/загубата на техните позиции. Те просто хеджират риска на своя бизнес.

Каква е характеристиката на спекулантите? Тях всъщност ги интересува само печлбата/загубата на тяхната позиция, защото трейдингът е техния бизнес. Ако те не правят пари ще останат извън бизнеса.

Рекордни стойности в седмичния доклад на CFTC

Нека да продължим с един въпрос. Ако пазарът е къс с рекордни стойности при GBP/USD, какъв би могъл да бъде най-лошият сценарии за късите позиции? Отговорът разбира се е рязко движение нагоре при GBP/USD. Това е техният бизнес в края на крайщата. Може да има прилив на купувачи в същото време, но кой им продава?

  1. Други спекуланти. Но имайте предвид, че повечето трейдъри в момента имат къси позиции и губят
  2. Хеджъри

Какво може да привлече повече хеджъри? Е, някои бизнес сделки, при които някой или корпорация се нуждае да купува евтини долари (тъй като GBP става по-скъп, доларът става по-евтин). Други спекуланти могат да влязат, или трейдъри, които вече са къси, може да се опитат “да се удвоят (или утроят), за да наваксат”. Това на практика ще означава да влязат ол-ин (all-in) с чифт 6-ци.

Какво ако продавачите са ограничени т.е. вече няма хеджъри и спекуланти, които искат да отварят къси продажби? Цената ще бъде избутвана все по-високо и по-високо, докато достигне точката, на която продавачите ще могат да надвият купувачите.

Доклад на CFTC - трейдинг

Как седмичният доклад на CFTC помага в търговията?

За начало, трябва да отбележим, че доклада на CFTC за позициите на трейдърите показва нетните позиции в края на търговския ден във вторник, въпреки че излиза в петък. Нека сега разгледаме един пример:

Късите позиции в GBP от последния доклад на CFTC нарастват сериозно и са близо до рекордни нива. Въпреки това, след този доклад ставаме свидетели на сериозен ръст на паунда като за повечето спекуланти това води до загуби. Следващият доклад ще ни даде сериозни сигнали какво точно се случва. Дали те са закрили позициите си (виждаме спад в нетните позиции в доклада) или все още се надяват на обръщане (малки или никакви промени в позициите).

Какво ще последва? Може ли да видим още изцеждане на къси позиции? Да, това ще се случи ако нетните къси позиции в доклада останат големи. От друга страна, ако късите позиции намалеят драстично, ние знаем, че покачването на паунда е било поради затваряне на къси позиции. Това означава, че пазарът е по-балансиран. В резултат, от тази точка пазарът може да поеме и в двете посоки по-лесно. Това е важно да се знае, тъй като е показва малко по-различен начин на мислене.

Но дали големите къси позиции означават, че GBP/USD ще продължи да поскъпва? Зависи. Все пак, ако има нещо бичо за паунда, следващата седмица има по-голям шанс за изцеждане на къси позиции и цената може да се покачи още по-бързо. Отбележете, че има по-голяма вероятност за потенциално изцеждане, а не е сигурно.

Какво ще стане ако има мечи фундамент заедно с големите къси позиции? Цената може да падне, а трейдърите, които са страдали през предишната седмица ще получат известно облекчение. Въпреки това, те също могат да бъда по-склонни да купят след потъване. Затова трябва да бъдете нащрек, тъй като може да има разтоварване на част от късите позиции.

Заключение доклад на CFTC

Седмичният доклад на CFTC за позициите на трейдърите и моментна снимка на рисковете и страховете. Когато позицията е голяма и се движи в посоката на трейдърите всички са  щастливи. Хеджърите реално не се интересуват от това дали губят пари. Но спекулантите печелят пари. Обратно, когато спекулативните позиции са големи, но цената не се движи в посоката на трейдърите страховете нарастват и има шансове за бързи изцеждания в посока обратна на позициите.

Като спекулативни трейдъри да знаете как е позициониран пазара може да помогне в стратегията за търговия и представа за пазарите. Ако има шансове за изцеждане, тъй като пазара нараства срещу късите позиции и фундаментите също са срещу тях, тогава изцедете късите позиции. Купувайте!

От друга страна можете също да търсите да купите след понижение на цените в очакване, че късите позиции ще бъдат закривани при корекции. С други думи да се опирате на нивата на подкрепа.

Както ако броите карти при игра на “Блекджек”, броенето на карти е трейдинга е начин да увеличите шансовете си. Ще Ви помогне в дългосрочен план и ще Ви даде ясна представа как да търгувате на пазарите.

About Борис Петров 453 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.