Първично публично предлагане (IPO): Какво трябва да знаете?

Първично публично предлагане (IPO): Какво трябва да знаете?

Много важен момент в историята на всяка компания е решението дали да се превърне в публично търгувана като премине през процес наречен първично публично предлагане и нейните книжа да започнат да се търгуват сред широката публика от инвеститори.

Ето защо в тази статия ще получите отговори на въпроси като:

 • Какво е първично публично предлагане (IPO)?
 • Защо компаниите искате да станат публично търгувани?
 • Какво представлява процеса на първично публично предлагане?
 • Кои са видовете първично публично предлагане?
 • Как да инвестирате в IPO?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е първично публично предлагане?

Процес, при който частна компания за първи път предлага своите акции публично се нарича първично публично предлагане или Initial Public Offering на английски, съкратено IPO. 

Първото в историята първично публично предлагане (IPO) e на холандската компания Dutch East India, която е също позната като VOC заради името и на холандски Vereenigde Oost-Indische Compagnie. IPO-то и се осъществява през 1604 година.

След като една компания се превърне в публична акциите и ще се търгуват на фондова борса, а процесът на първично публично предлагане представлява търговията на първичен фондов пазар.

И тук вероятно у много от Вас ще се запитат защо и е на една компания да става публична, след като тя може да оперира и като частна.

Това е един наистина добър въпрос и сега ще получите отговор и на него.

Защо компаниите искат да станат публично търгувани?

Процесът по първично публично предлагане често е свързан с множество разходи и време, освен това компаниите трябва да публикуват точно определени финансови отчети като:

Въпреки това много компании избират да преминат през този процес, а причините, които стимулират компаниите да станат публични включват:

 1. Лесен достъп до капитал, тъй като акциите ще са достъпни за широк диапазон от инвеститори и ценните книжа могат да станат част от притежанията на различни големи инвестиционни фондове. На практика това е възможност за набиране на свеж капитал без да се повишава дълга на компанията.
 2. Ликвидността на акциите ще бъде много по-висока т.е. много по-лесно ще могат да сменят собственика си и разходите за покупка и продажба ще бъдат ниски. Когато акциите станат публично търгувани настоящите акционери могат да приберат печалби от компанията като продадат част от своите акции.
 3. Публикуването на финансови отчети прави финансовото състояние на компанията доста по-прозрачно, което увеличава доверието на инвеститорите, което може да от ключово значение.
 4. Частните компании много често могат да имат концентрация на прекалено голяма собственост в ръцете на малко на брой инвеститори, докато когато компанията е публична, собствеността ще се разпредели сред повече инвеститори.
 5. Последната причина, която може да накара една компания да иска да бъде публично търгувана е престижът, който се увеличава и нейните продукти ще получат по-широка популярност, когато тя е публична

Определено може да твърдим, че когато компаниите станат публично търгувани ще се сдобият с някои сериозни предимства, но разбира се има и своите недостатъци:

 • Процесът може да е скъп и да отнеме доста време.
 • Има риск очакванията на компанията за финансиране да не бъдат постигнати.
 • От компанията се изисква да разкрива финансова, счетоводна, данъчна и други информация.
 • Загуба на контрол от първоначалните собственици, поради навлизането на нови акционери.

А ето и кои са основните стъпки на самия процес на първично публично предлагане.

Какво представлява процеса на първично публично предлагане?

 1. Първата стъпка в процеса на първично публично предлагане е компанията емитент на акции да избере инвестиционна банка, която да консултира компанията за нейното IPO и да бъде т.нар. поемател. Критериите, по които се избира инвестиционна банка за поемател са репутация, качество на изследванията и анализите, опит в индустрията, в която оперира компанията, връзки с голям брой инвеститори и предходни взаимоотношения на компанията с инвестиционната банка.
 2. От тук щафетата се поема от поемателя, който действа като посредник между компанията и инвеститорите, за да спомогне за продаването на първоначалния набор от акции. Поемателят и компанията са сключили споразумение като тези споразумения може да са от различен вид като например: поемателят да изкупи всички акции на компанията и да ги препродаде като се ангажира със събирането на определена сума. Или поемателят не гарантира сума на компанията, просто действа като посредник. Трети вариант е поемателят да поеме отговорност да продаде всички емитирани акции или предлагането се анулира. Разбира се може да има и други видове споразумения между поемател и компания. Освен това поемателят е е задължен да попълни всички документи, необходими за регистрирането на IPO-то в местния регулатор.
 3. След като първичното публично предлагане бъде одобрено от регулатора трябва да обявена дата за началото на публичната търговия. Малко преди тази дата поемателя и компанията обявяват цената на предлагането т.е. цената, на която акциите ще бъдат продадени от компанията и техния брой.
 4. След като акциите бъдат пуснати на пазара, поемателят трябва да предостави препоръки на пазарните анализатори и да стабилизира пазара за кратък период от време като купува акции на пазарна цена или под нея. Освен това поемателят да организира прехода към напълно пазарно формирана цена.

Ето как изглежда процеса на първично публично предлагане нагледно:

Процес на първично публично предлагане
Източник: FXTrading.bg

Кои са видовете първично публично предлагане?

Основните варианти една компания да се превърне в публична са 3:

 1. Традиционното първично публично предлагане или процесът, който обсъдихме току що.
 2. Директно листване. При този метод компанията продава вече съществуващи акции на инвеститорите на фондова борса, без да преминава през традиционния процес на първично публично предлагане.
 3. SPAC (Special Purpose Acquisition Company) или на български компания за придобиване със специална цел. Това е компания, създадена от инвеститори, с единствената цел да набере средства, за да придобие друга частна компания или компании.

На изображението отдолу можете да откриете техните основни характеристики:

Видове IPO
Източник: FXTrading.bg

Как да инвестирате в IPO?

За да можете да инвестирате в компания, която е преминала процеса на първично публично предлагане ще имате нужда от две неща:

 1. Регулиран инвестиционен посредник, който предлага търсената от Вас акция.
 2. Платформа за търговия, на която да поставите своите поръчки за покупка.

Можете да се сдобиете и с двете след внимателно проучване онлайн.

Открийте още интересни статии:

About Борис Петров 458 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.