Инфлация: Какво представлява и как да се предпазите?

Инфлация: Какво представлява и как да се предпазите?

Усещате, че с една и съща сума не можете да закупите същите стоки и услуги, както преди месец или година? Спокойно не сте единствени. Милиарди хора по света усещат ежедневно ефектите от инфлацията и се притесняват от потенциално рязко повишение на цените в бъдеще. Все пак инфлацията може да предложи и някои добри възможности за

Искате да научите повече за инфлацията и как да се предпазите от ръст в цените на стоките и услугите? Тогава сте на правилното място, тъй като в тази статия ще получите отговори на въпроси като:

 1. Какво е инфлация?
 2. Какви са причините за инфлацията?
 3. Как се изчислява инфлация?
 4. Какви са причините за инфлация?
 5. Колко е инфлацията в България?
 6. Реални ли са официалните данни за инфлацията?
 7. Как да се защитите от инфлация?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е инфлация?

В началото да дадем една кратка дефиниция на понятието инфлация:

Инфлация е общо увеличение в цените на стоките и услугите, което води до понижаване на покупателната способност на парите. В резултат на инфлацията с един лев можете да купите по-малко стоки и услуги в сравнение с предходен период.

За инфлация може да се говори, когато се наблюдава цялостно увеличение в цените на стоките и услугите, а не само някои отделни.

Обратният ефект на инфлацията се нарича дефлация, при който цените се понижават, а покупателната способност на парите се увеличава. Този ефект, макар и да изглежда желан в очите на крайния потребител може да е пагубен за икономиката. Най-често дефлация се поява при спукване на финансов балон.

Видове инфлация

Съществуват 4 основни видове инфлация, които могат да бъдат категоризирани според скоростта на повишаване на цените:

 • Пълзяща инфлация – когато цените се покачват с 3% годишно или по-малко. Според ФЕД, ЕЦБ и други основни централни банки покачването на цените с 2% подпомага икономическия растеж. Този вид инфлация дава увереност на потребителите, че цените ще растат, което подкрепя търсенето.
 • Ходеща инфлация – цените са покачват с темп от 3% до 10%, което вече е прекалено бързо и може да прегрее икономиката. Потребителите започват да купуват повече, за да избегнат по-високите цени утре. Доставчиците не могат да се справят, а заплатите започват да не стигат.
 • Галопираща инфлация – годишната инфлация надхвърля 10%, което създава хаос в икономиката. Парите губят стойност толкова бързо, че доходите на бизнеса и служителите не могат да се справят с разходите и цените. Чуждестранните инвеститори започват да избягват страната.
 • Хиперинфлация – цените се изстрелват с над 50% годишно. Това явление е много рядко, но за съжаление в България ни се наложи да ги преживеем два пъти – през 1991 и 1997 година.

Тук трябва да добавим и явлението наречено стагфлация, при което икономическият растеж е в застой, но се наблюдава повишение на цените. Това явление е доста необичайно и разпознато за първи път в САЩ през 70-те години на миналия век.

Джон Мейнард Кейнс относно инфлацията

Как се изчислява инфлация?

Досега разбрахте какво е инфлация и какви са различните видове инфлация. В тази част на статията ще откриете различните методи за изчисление на инфлацията. Те зависят от стоките и услугите, които участват в кошницата и представляват ценови индекси.

Ето ги и тях:

 • Индекс на потребителските цени (ИПЦ) – показател за измерване на изменението на цените на кошница от стоки и услуги, потребявана от домакинствата за лично потребление.
 • Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)– показател използван от Европейската централна банка, който е много подобен на горния, но се изчислява според хармонизирана методология и се различава по домакинствата, които обхваща.
 • Индекс на цените на производители – показател за измерване на изменението на цените, получени от производители за тяхната продукция.

Все пак има и други индикатори, които се използват в различни държави по света като например разходи за лично потребление (PCE), които са предпочитаната от ФЕД мярка за инфлация в САЩ. Базов индекс на потребителските цени, който изключва цените на храната и енергията също е често използван показател.

Какви са причините за инфлация?

Има различни фактори, които могат да повлияят на цените или инфлацията в една икономика. Обикновено инфлацията е резултат от увеличаване на производствените разходи или увеличаване на търсенето на продукти и услуги.

Все пак основните причини, които могат да предизвикат инфлация са:

 1. Скок в разходите – възниква, когато цените се увеличават, тъй като производствените разходи нарастват. Търсенето на стоки остава непроменено, но предлагането се свива поради по-високите разходи.
 2. Скок в търсенето – ръст в търсенето на продукти и услуги може да доведе до повишаване на цените. В този случай търсенето започва да изпреварва предлагането.
 3. Скорост на обмен на парите – Колкото по-бързо парите сменят собственика си в една икономика, толкова повече се увеличава вероятността на ръст в цените.
 4. Увеличаване на паричната маса – експанзивната монетарна и фискална политика на централните банки и правителствата може да увеличи паричната маса и стимулира кредитирането, с което и инфлацията.

Последната причина е и тази, която седи зад инфлационните страхове в момента.

Печатане на пари

Основните централни банки по света започнаха с т.нар. програми за количествени улеснения още след кризата през 2008-2009 година. най-общо казано, чрез тези програми централните банкери печатат пари, за да купуват активи (най-често държавни облигации).

Пикът на печатането на пари обаче дойде през 2020 година, когато Федералния резерв на САЩ принтира над 3,3 трилиона долара, а общо петте основни централни банки по света около 8 трилиона.

Приблизително 20% от съществуващите долари са напечатани през 2020 година. Това е откачена статистика.

Стено Ларсен, стратег в банка Nordea

На следващата графика ясно се вижда как балансът по сметките на ФЕД, ЕЦБ, Английската, Японската и швейцарската централни банки се изстреля рязко нагоре:

Баланс по сметката на 5-те основни централни банки
Източник: Reuters

Колко е инфлацията в България?

Според последните публикувани данни от Национален статистически институт за април 2021 година, индексът на потребителските цени е нараснал с 0,7% спрямо месец март, а годишната инфлация спрямо април 2020 е 2,0%.

Инфлация в България
Източник: НСИ

От горната графика лесно може да се види възходящата тенденция в годишната инфлация в България, лед като ИПЦ отбеляза 3 поредни месеца на ръст и достигна до най-високите си стойности от март 2020 година.

Ако погледнете данни за еврозоната и САЩ ще видите същия възходящ тренд при инфлацията в последните месеци като в САЩ данните за ИПЦ показаха скок на годишната инфлация с 4,2%. Това са най-високите нива на щатския индекс на потребителските цени от септември 2008 година.

Но може ли тези официални данни да не отговарят напълно на реалността? Ще разберете следващата част на статията.

Реални ли са официалните данни за инфлацията?

Както споменахме малко по-нагоре в статията много често в Европа, а и на много други места по света (САЩ, Япония, Канада) се използват хармонизирани или базови индекси на потребителските цени за измерване на инфлацията.

Това означава, че:

 1. Най-често от кошницата с продукти на базата, на която се изчислява инфлацията се изключват или неглижират някои от основните разходи на потребителите, а именно тези за храна и енергия.
 2. Институциите, които изчисляват официалните данни за инфлацията имат право да променят теглото на едни продукти в кошницата за сметката на други.

Така се стига до разминаване между усещането за инфлация в крайния потребител и официалните данни за потребителските цени като потребителят обикновено усеща по-висока инфлация от оповестената. Но какво ни казва Европейската централна банка по този въпрос?

“Усещана инфлация”

На своя сайт ЕЦБ въвежда термина “усещана инфлация“, с което на практика признава, че нейните данни не отговарят на усещанията на крайните потребители в еврозоната. Ето и как ЕЦБ дефинира този термин:

Проучванията на потребителите често показват, че хората имат усещането за по-висока инфлация, отколкото показват в действителност ценовите индекси.

Европейска централна банка

Ето и защо се получава това според европейските централни банкери:

 • През последните години цените на някои продукти и услуги, които купуваме често, са се повишили над средното. Такива са бензинът, хлябът и билетите за автобус. 
 • Съществена част от бюджета на домакинствата отива за стоки и услуги, които купуваме по-рядко. Примери за това са автомобилите и почивките.
 • Възможно е инфлацията да се усеща по-силно от едни домакинства, отколкото от други.

На практика от ЕЦБ ни казват, че например осредняват изменението на цените на хляба с това в цените на автомобилите, въпреки че едната стока се купува ежедневно и e от първа необходимост, а другата веднъж на няколко години и не е от първа необходимост. Същото важи и за транспортните разходи и почивките.

Този подход далеч не свършва с ЕЦБ и дори е масово използван в много държави по света. Дори на немалко места се използват показатели, както споменахме по-горе, които напълно изключват цените на храните и енергията от изчисленията.

Добре е да знаете, че още от древни времена управляващите се опитва да контролират инфлацията. Всички правителства имат интерес да публикуват по-ниски данни за инфлацията, тъй като това говори добре за тяхното управление и демонстрира повече стабилност на валутата.

Всеки сам трябва да прецени доколко може да има доверие на официалните данни за инфлацията.

Ръст в цените на храни и суровини

Докато в много страни по света официалните данни за инфлацията ни показват годишен ръст в цените между 1% и 4,5% (България – 2%, Еврозона – 1,6%, Великобритания – 1,5%, САЩ – 4,%, Канада – 3,4%, Китай – 0,9%), то някои други показатели ни показват доста по-различна картина.

Да разгледаме някои други индикатори, които касаят същия период от време.

FAO Food Price Index

FAO Food Price Index (Индексът на цените на храните на ОПЗ) е мярка за месечната промяна в международните цени на кошница с хранителни стоки и се изчислява от Организация по прехрана и земеделие на ООН. Последните данни за този индекс за април 2021 показаха:

 • Ръст от 30,8% на годишна база (спрямо април 2020)
 • Ръст от 1,7% на месена база (спрямо март 2021)
 • 11 поредни месеца на ръст
 • Най-високите нива от май 2014, които са и рекордните на индекса

Ето и графиката на FAO Food Price Index:

Източник: Food and Agriculture Organization of United Nations

Bloomberg Agriculture Spot Index

Bloomberg Agriculture Spot Index измерва представянето на кошница от основни земеделски суровини е нараснал с почти 70% за периода април 2020 – април 2021 и се намира на най-високите си стойности от февруари 2013 година.

Графика на Bloomberg Agriculture Spot Index
Източник: Bloomberg

Bloomberg Commodity Index

В същото време Blomberg Commodity Index, който проследява представянето на фючърсните контракти на 23 суровини в 6 сектора – енергия, зърнени култури, индустриални метали, благородни метали, меки суровини и животновъдство, се увеличил с 44% за същия период от време.

Графика на Bloomberg Commodity Index
Източник: CNBC

Отново ще оставя на Вашата преценка доколко тези повишения на цените са калкулирани в официалните данни за инфлацията, публикувани от местните институции и ще се насочим към въпроса: колко губите от инфлация?

Колко губите от инфлация?

Но преди да разберете как да се предпазите от инфлацията нека първо да видим колко губите от инфлацията? Да дадем един доста опростен и реалистичен пример:

Имате 10 000 лв в банков депозит при лихва 0,07% на година (последни данни на БНБ), инфлация от 2% на година (последни данни на НСИ) и месечна такса за поддръжка на сметката от 3 лв (средна според БНБ).

 • Потенциална доходност от лихви: 0,0007 * 10 000 = 7 лв
 • Такси за поддръжка: 12 * 3 = 36 лв
 • Инфлация: 0,02 * 10 000 = 200 лв
 • Краен резултат: 7 – 36 – 200 = – 229 лв

В това уравнение трябва да добавите данък на лихвата, която сте получили, който се заплаща автоматично и е 8%, както останалите такси на банката за откриване на сметка и теглене. Освен това видяхме, че реалната инфлация може да е доста по-висока (може би 2 или 3 пъти), което увеличава сериозно загубите.

Но загубите за едни може да са печалба за други. Сега дадем отговор и на ключовия въпрос как да се предпазите и дори спечелите от инфлация?

Как да се защитите от инфлация?

Както видяхте от данните по-горе нарастващата инфлация вече е факт и изглежда е тук, за да остане, колкото и централните банкери по света да се опитват да ни убеждават, че се повишението в цените се дължи на временни фактори.

Подобни изявления изглеждат доста странно на фона на данните за напечатаните пари през 2020 години.

Първата стъпка, която трябва да направите, за да ограничите ефектите на инфлацията е да намалите количеството пари в брой (независимо дали ги съхранявате вкъщи или на банков депозит). Трябва да потърсите други активи към които да насочите парите в брой, които притежавате. Но кои може да са те?

Основните опции са инвестиции в:

 1. Ценни метали (злато, сребро, платина)
 2. Суровини (мед, петрол, природен газ)
 3. Акции на компании
 4. Недвижими имоти
 5. Облигации защитени от инфлация

Нека накратко да опишем всяка от изброените възможности.

Инвестиции в ценни метали

Ценните метали и особено златото са доказали своите качества в пренасянето на стойност и съхраняването на капитал в трудни икономически моменти. Именно златото е може би първото, което хрумва на повечето хора, когато стане въпрос за защита от инфлация.

На следващото изображение ще откриете графика на цената на златото, коригирана спрямо инфлацията, а в тъмно сиво с маркирани периодите на икономическа рецесия. Началото на графиката е през декември 1928 година:

Графика на цената на златото коригирана спрямо инфлацията
Източник: Macrotrends.net

Възможностите за инвестиции в злато и други ценни метали включват:

 • Покупка на физическо злато или друг ценен метал.
 • Инвестиции в борсово търгувани фондове (ETF-и) за физическо злато или друг ценен метал.
 • Покупка на акции на компании за добив на злато и ценни метали.
 • Покупка на различни видове финансови деривати като фючърси, договори за разлика и други.

Инвестиции в суровини

Суровините (англ. commodities) са широка група от активи, която включва зърно, месо, ценни метали, енергийни суровини и много други. Инфлацията и суровините често имат обратна корелация т.е. суровините поскъпват в периоди на нарастваща инфлация.

Цените на суровините на практика са индикатор за инфлация. С нарастването на цената на дадена суровина се повишават и цените на продуктите, за които се използва тази суровина.

Основните възможности за инвестиции в сурови са същите като тези при ценните метали, които споменахме по-горе.

На следващото изображение ще откриете графика на цената на борсово търгувания фонд Invesco Blooberg Commodity UCITS ETF

Графика на цената на Invesco Blooberg Commodity UCITS ETF
Източник: Invesco.com

На тази графика ясно можем да видим рязкото покачване на цените на суровините след март 2020 година, което много вероятно ще доведе със себе си и нарастване на инфлацията.

Инвестиции в акции на компании

Акциите представляват ценни книжа с променлива доходност, които Ви предоставят възможност да притежавате дял от определена компания. Една акция е единица от собствеността на една компания.

Акциите предлагат най-сериозен потенциал за доходност в дългосрочен план и чрез инвестиция в акции също може да получите солидна защита от инфлация.

На следващата графика може да видите как акциите предлагат най-добрите възможности за доходност в дългосрочен като като тяхното представяне е измерено с борсовия индекс S&P 500, който включва 500-те най-големи публично търгувани компании в САЩ:

Възвръщаемост на различни класове активи за защита от инфлация
Източник: Compoundadvisors.com

Все пак трябва да имате предвид, че тази графика е е за целия период от 1975 година до края на 2020, а не конкретно за периодите на по-висока инфлация.

Научете повече за инвестициите в акции с нашия видео курс. Кликнете на линка и вземете Вашите 9 безплатни урока сега:

Инвестиции в недвижими имоти

От горната графика ясно се вижда, че недвижимите имоти (REITs) са втория най-ефективен клас активи в дългосрочен план.

Тръстовете за инвестиции в недвижими имоти (REITs или АДСИЦ) са компании, които притежават и управляват недвижими имоти. Цените на имотите и доходите наеми са склонни да се покачват, когато инфлацията се повиши.

АДСИЦ се състоят от множество недвижими имоти и изплащат дивиденти на своите инвеститори. Ако търсите широка експозиция на пазара на недвижими имоти при ниски разходи тези компании може да са добра възможност.

Други възможности за инвестиции на пазара на недвижими имоти са:

 • Покупка на имот
 • Акции на компании от сектор недвижими имоти

Облигации защитени от инфлация

Облигациите защитени от инфлация (TIPS) са вид американски държавни облигации, които се индексират спрямо инфлацията, за да могат да защитят инвеститорите от ръст в ИПЦцените. TIPS се предлагат в 2 падежа – 5 години, 10 години и 30 години и изплащат фиксиран процент два пъти годишно.

Все пак преди да инвестирате в облигации защитени от инфлация трябва да имате предвид, че:

 • се представят по-слабо от останалите облигации като успяват да се представят по-силно само, когато инфлацията е по-висока от очакваната от пазара, което не е много често
 • индексът на потребителските цени (показателят, според който се коригират TIPS) може да не отразява реалните нива на инфлация
 • цените на тези облигации са волатилни

Най-добрата възможност за инвестиция в облигации защитени от инфлация е чрез ETF. Един такъв е iShares TIPS UCITS ETF:

Графика на iShares TIPS UCITS ETF
Източник: iShares.com

Заключение

Инфлацията е ръст в потребителските цени, който може да намали сериозно покупателната способност парите, а данните инфлацията често не отразяват пълната картина на повишението в цените. Напротив, много често ръстът в цените може е доста по-висок от този, който ни събщават официалните данни.

Следователно, за да се предпазите своя капитал от негативните ефекти на инфлацията е добре да намалите до минимум парите в брой, които притежавате и да насочите капитал към активи като ценни метали и други суровини акции, или недвижими имоти. В противен случай може да бъдете неприятно изненадани.

Открийте още интересни статии:

About Борис Петров 453 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.