Какво е финансов балон и как да го разпознаете?

Теорията за по-големия глупак обяснява почти всеки финансов балон.
Теорията за по-големя глупак влиза в сила, когато цената на дадена стока не се определя от нейната вътрешна, а от ирационалните убеждения и очаквания на пазарните участници.

Едно от най-големите притеснения на инвеститорите, които обмислят инвестиции в активи като акции, облигации, недвижими имоти, суровини и други е дали няма да купят прекалено скъпо и дали пазарът не се намира във финансов балон.

И Вие искате да научите повече за това какво е финансов балон и как да го разпознаете? Тогава сте на правилното място, тъй като в тази статия ще получите отговори на въпроси като:

 1. Какво е финансов балон?
 2. Видове финансови балони
 3. Кои са причините за образуване на пазарни балони?
 4. Кои са етапите на развитие на един икономически балон?
 5. Как да разпознаете финансов балон?
 6. Кой е следващия пазарен балон?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е финансов балон?

В началото ще дадем една дефиниция за финансов балон:

Финансов балон (икономически балон, пазарен балон) се образува тогава, когато цената на даден актив се увеличи драстично за сравнително кратък период от време и това поскъпване не е подкрепено от фундаменталната стойност на актива.

Отличителен белег на всеки икономически балон е ирационалното търсене – на практика започват масови покупки на определен актив, което води до бърз ръст в цената му.

Когато цените на даден финансов актив се подкрепят повече от спекулативното търсене, отколкото от неговата присъща стойност, се появява и пазарен балон. Този балон неизбежно ще се спука, а масовите разпродажби след спукването често водят до грандиозен спад на цената на балонизирания актив.

Първият пример в света за финансов балон е манията по лалетата в Холандия в началото на 17-ти век, която изпраща цените на луковиците на лалета до изключително високи нива. Има документирани случаи, в които се продават къщи за една луковица. След това, през февруари 1637 година, цените драматично се сриват.

Видове финансови балони

На теория може да има неограничен брой финансови балони, тъй като спекулативната лудост може да обхване всеки актив – от Биткойн до луковици на лалета. Но най-общо казано пазарните балони могат да бъдат разделени в 5 основни категории:

 • Балон на пазара на недвижими имоти – рязък скок в цените на недвижимите имоти поради външни фактори като ниски лихви по кредитите. Подобен бе балонът, който предизвика последната финансова криза.
 • Балон на пазара на акции – цените на някои акции (отделен сектор) или целия пазар на акции се покачват рязко за кратък период от време, непропорционално на тяхната фундаментална стойност.
 • Кредитен балон – внезапен скок на потребителски или бизнес заеми, дългови инструменти, облигации, ипотеки и други форми на кредит, които могат да включват корпоративни или държавни облигации.
 • Балон в цените на суровините – рязко увеличение в цените на борсово търгуваните суровини като злато, сребро, други метали, петрол, природен газ, земеделски суровини и други.
 • Други видове пазарни балони – тук могат да се включат други индустрии или икономически сектори, извън пазара на акции. Класически пример е пазарът на недвижими имоти.

Балонът на пазара на акции или на друг пазар, в някои случаи, могат да доведат до широкообхватен икономически балон, при който националната икономика се надува с опасно бързи темпове. Пример затова може да са годините преди “Голямата депресия” в САЩ през 20-те години на миналия век.

След като споменахме Глобалната депресия трябва да отбележим и историята на Джо Кенеди, бащата на Джон Кенеди (JFK). Джо Кенеди успява да избегне изцяло негативните ефекти от деперсията, тъй като продава своите акции, след като момче, което лъска обувки му дава съвети за покупка на акции:

Джо Кенеди успява да избегне Глобалната депресия

Научете повече за инвестициите в акции с нашия видео курс. Кликнете на линка и вземете Вашите 9 безплатни урока сега:

Кои са причините за образуването на пазарни балони?

Пазарни балони могат да образуват поради редица причини. Все пак три основни условия допринасят за образуване на нерационално търсене и последвало покачване на цените на активите:

 1. Ниски лихвени нива – улесняват взимането на евтини кредити, което подкрепя разходите за инвестиции. Освен това спестителите не могат да получат добра възвръщаемост на своите влогове и насочват своя капитал към активи с по-висока доходност, което пък може да доведе със себе си скок в цените.
 2. Инфлация на търсенето – търсенето на дадени активи надвишава сериозно наличното предлагане на тези активи, което води до бързо нарастване на цените. Това често са нови продукти и технологии.
 3. Недостиг при даден актив – когато инвеститорите сметнат, че няма достатъчно предлагане на даден актив, те може да се втурнат да го купуват, което води до скок в цената на този актив.

Можем да обобщим, че резки промени в търсенето и предлагането, както и нерационално поведение на инвеститорите често водят до образуването на пазарни балони. Това нерационално поведение често се базира на човешки слабости като:

 • Стадно поведение – инвестиране в определени активи просто, защото останалите около Вас го правят.
 • Краткосрочно мислене – фокусиране върху потенциалната моментна възвръщаемост и смятане, че може да я грабнете и светкавично да излезете.
 • Когнитивен дисонанс – приемане само и единствено на информацията, която потвърждава вече приетите убеждения и игнориране на всяка информация, която ги отрича.

Ако към това уравнение добавим и разхлабена монетарна политика (ниски лихви и икономически стимули) се получава взривоопасна комбинация.

Много подобна ситуация може да откриете при някои активи е момента, но ще ги обсъдим малко по-надолу в статията.

Теория за по-големия глупак

По същество теорията за по-големия глупак представлява покупка на даден актив на прекалено висока цена с надеждата, че ще се намери по-голям глупак да купи актива на още по-висока цена.

Теорията за по-големя глупак влиза в сила, когато цената на дадена стока не се определя от нейната вътрешна (фундаментална стойност), а от ирационалните убеждения и очаквания на пазарните участници.

Този порочен кръг ще продължи до момента, в който участниците на пазара не се събудят и не разберат, че актива вече не си струва стойността. Най-добрият пример вероятно е този с лалетата, където холандците продават къщи и земи само за луковици от лалета.

Идеята на теорията за по-големия глупак е, че цената на определена стока може да нараства толкова, колкото следващият човек вярва. С такива нерационални вярвания и очаквания за пазара, в крайна сметка се стига до финансов балон.

Ето как може да се опише Теорията на по-големия глупак:

“Представете си конкурс за красота, където решението ще бъде взето на базата за мнението на съдията. Някой, който иска да предскаже резултата, трябва да оцени възприятията на съдията, а не красотата на състезателя. В резултат на това Вашият глас за победителя няма да зависи от това кое Ви се струва най-хубаво. Вместо това, Вашият глас ще зависи от това как смятате, че съдиите ще гласуват.”

Джон Мейнард Кейнс,британски икономист

Кои са етапите на един икономически балон?

За да определим етапите на развитието на икономически балон ще използваме определението на икономистът Хайман Мински от неговата новаторска книга “Стабилизиране на нестабилна икономика”.

Мински идентифицира 5 етапа в развитието на един кредитен цикъл. Тези етапи също очертават основния модел на балон.

5 етапа

 1. Навлизане– инвеститорите се влюбват в нова парадигма, като новаторска технология или исторически ниски лихвени проценти. Цените започват да нарастват бавно.
 2. Шум– ръстът на цените започва да набира скорост, тъй като все повече участници навлизат на пазара. По време на този етап активът привлича вниманието на медиите и се появява ефектът “страх от пропускане на възможността”, която може да е веднъж в живота.
 3. Еуфория – по време на тази фаза предпазливостта се отхвърля тотално и цените скачат с главоломни темпове. Традиционните мерките за оценка се изстрелват в космоса и започват да се въвеждат показатели за оценка. Именно тук се появява и Теорията за по-големия глупак.
 4. Прибиране на печалби – в тази фаза умните пари виждат предупредителните знаци, решават, че балонът ще се спука и започват да прибират печалби. Все пак трябва да знаете, че изчисляването на точното време, когато пазарния балон ще се спука може да е доста трудно упражнение.
 5. Паника – необходимо е само едно не толкова значимо събитие за спукване на балона без да може да се надуе отново. В този етап цените на активите се сриват дори по-бързо, отколкото са се повишавали, тъй като инвеститорите масово разпродават актива.
5 етана на финансов балон
Източник: FXtrading.bg

По-голямата част от т.нар. умни пари влизат на пазара по време на фазата на изместване и излизат етапа на прибиране на печалби. Така много от тях успяват да приберат “лъвския пай”.

От друга страна много от индивидуалните инвеститори влизат по време на фазата на шум и дори по време на еуфорията и излизат докато трае паниката. При този сценарий повечето от тях са на загуба от своите инвестиции.

Но трябва да отбележим, че както казва икономистът Джон Мейнард Кейнс “пазарите могат да останат ирационални по-дълго, отколкото вие да останете платежоспособни”.

Как да разпознаете финансов балон?

Рей Далио, основател на на най-големия хедж фонд в света Bridgewater Associates дава много солидни насоки затова как да запознаете финансов балон.

Виждал съм много балони и съм изучил още повече в историята, така че знам какво имам предвид под балон и го систематизирах в „индикатор за балони“, който наблюдавам, за да ми даде перспектива за всеки пазар

Рей Далио

Това, което Далио смята за балон е неустойчиво висока цена и го измерва чрез следните 6 показателя:

 1. Колко високи са цените в сравнение с традиционните мерки?
 2. Цените изключват ли неустойчиви условия – тази мярка изчислява скоростта на растежа на печалбите, необходима за генериране възвръщаемост на акцията, която да е по-висока от тази на облигациите.
 3. Колко нови купувачи на влезнали на пазара – прилив на нови участници, привлечени от нарастващите цени често е признак за балон. Тези участници влизат не пазара не защото са подготвени, а просто, защото е модерно и са привлечени от възможности за бързи пари.
 4. Колко бичи са пазарните настроения – колкото по-бичи си настроенията на даден пазар, толкова повече хора вече са инвестирали. Така новите купувачи остават ограничен брой, а потенциалните продавачи са доста.
 5. Покупките с ливъридж ли се финансират – покупките с ливъридж правят купувачите по-уязвими към принудителни разпродажби в условия на спад. Покупките на различни деривати от индивидуални инвеститори често е признак за бъдещи проблеми.
 6. До каква степен купувачите са направили изключително – дали бизнеса екстраполира сегашния растеж в силен ръст на търсенето в бъдеще.

Влиянието на всеки един от тези фактори се измерва с помощта на редица статистически данни, които се оформят като индикатори. Все пак Рей Далио запазва в тайна как са изградени тези индикатори, тъй като са патентована собственост.

Кой е следващия пазарен балон?

За съжаление в момента този въпрос може да има няколко отговора т.е. има няколко основни пазари, които с в балон или близо до балонизирането. Вече повече от десетилетие поддържане на нулеви и дори отрицателни лихви, и агресивно печатане на пари (икономически стимули) при доведе до балонизиране на пазарите на:

 1. Облигации
 2. Недвижими имоти
 3. Акции
 4. Криптовалути

Да разгледаме в малко повече детайли образуването на балон на всеки един от тези пазари.

Балон на пазара на облигации

Пазарите на облигации и капиталовите пазари, съставени от инструменти, които изплащат лихва, са най-големите финансови пазари в света. Далеч по-големите от пазарите на акции, например.

В последните 4 десетилетия наблюдаваме процес на понижение на лихвените проценти, което доведе до процъфтяване на цените на облигациите. А тъй като цените на облигациите и тяхната доходност се движат в противоположни посоки, следващата графика може да бъде разгледана като епичен бичи пазар на облигациите:

Графика на доходността по 10-годшините американски облигации
Източник: CNBC.com

Балон на пазара на недвижими имоти

Въпреки че бе епицентър на последния икономически балон, пазарът на недвижими имоти отново се надува доста бързо. Рекордни ниските лихви по кредитите и напечатаните пари доведоха рязко увеличение на цените на имотите не само в САЩ, но и много други места по света, включително България.

През последните няколко години цените на жилищата в САЩ задминаха най-високите стойности в историята, достигнати по време на последния балон на този пазар през 2006-2007 година:

Графика на цените на жилищата в САЩ
Източник: FRED

Ситуацията в България не е много по-различна като цените на жилищата на повече места се движат около най-високите си стойности в историята, достигнати по време на предходния финансов балон.

Балон на пазара на акции

Най-очевидните пазари се образуват на пазара на акции, тъй като биват широко отразявани от медиите и се отразяват сериозно на инвеститорите.

След мъчително излизане от финансовата криза през 2008-2009 година, щатските акции подобряваха рекорд след рекорд в последните години, на фона на лесното кредитиране и икономическите стимули. Така се стига до ситуация, в която, понастоящем изглежда се намираме в по-голям балон от 1929 и 1999 година.

Поне това ни показва т.нар. Бъфет индикатор, който легендарния инвеститор използва, за да открива финансов балон на пазара на акции. Индикаторът изчислява съотношението на размер на щатския пазар на акции спрямо БВП на САЩ. В момента този индикатор се намира на рекордни нива, както е видно от графиката:

Бъфет Индикатор
Източник: Currentmarketvaluation.com

Още един индикатор, който може да използваме да отличим балон на пазара на акции в скокът в първичните публични предлагания и особено на кухите компании за придобиване със специална цел т.нар. SPAC.

Балон на пазара на криптовалути

Еуфорията на пазара на криптовалути и наплива от неопитни инвеститори са един сериозен сигнал за образуването на финансов балон.

Освен това, когато погледнете графиката на цената на Биткойн с просто око може да откриете редица сходства с тази на развитието на финансов балон. Поведението е изключително сходно с това на пазара на акции по време на дот-ком балона в началото на това хилядолетие.

Диверсификация на портфейл - предимства и недостатъци
Източник: Coinmarketcap.com

Заключение

Рязкото покачване на цената на дадена актив без да се е увеличила стойността му води до образуването на финансов балон. Най-често срещаните балони са на пазарите на акции, недвижими имоти, облигации и суровини. Подобни балони често се развиват в 5 етапа, които са лесно разпознаваеми.

Монетарните политики на централните банки в последните години доведоха до балонизирането не само на един актив, а на поне 4 – облигации, недвижими имоти, акции и криптовалути. Затова инвеститорите трябва да имат едно наум, когато се насочват към тези активи.

Суровините изглежда за момента остават встрани от процесите, които се развиха в последните години, което може да ги направи остров на спасението в условията на доста надути пазари.

Все пак, тъй като вече знаете, че пазарите могат да останат ирационални за дълги периоди от време, балонизирането на определени активи не означава, че трябва да бъдат напълно премахнати от инвестиционния портфейл. Тук на помощ могат да дойдат диверсификацията и ребалансирането.

Открийте още интересни статии:

About Борис Петров 458 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.