Федералният резерв очаквано достави първото повишение на лихвите за 2018

ФЕД

Федералният комитет по отворените пазари очаквано и единодушно повиши целевия лихвен диапазон в САЩ с 25 базисни пункта до 1,50%-1,75% на заседанието си през март.

Ето и изявлението на централните банкери.

Информацията, получена след заседанието на Федералния комитет за открит пазар през януари, показва, че пазарът на труда продължава да се укрепва и че икономическата активност нараства с умерени темпове. Ръста на работните места е силен през последните месеци, а нивото на безработицата остава ниско. Последните данни сочат, че темповете на увеличаване на разходите на домакинствата и на фиксираните инвестиции в бизнеса са се забавили след силния прочит през четвъртото тримесечие. На 12-месечна база както общата, така и базовата инфлация за продукти, различни от храни и енергия, продължават да се движат под 2%. Пазарните мерки за инфлацията нараснаха през последните месеци, но остават ниски; мерките за дългосрочните инфлационни очаквания, основаващи се на наблюдения, са почти непроменени.

В съответствие със законоустановения мандат Комитетът се стреми да насърчава максималната заетост и ценовата стабилност. Икономическите перспективи се засилиха през последните месеци. Комитетът очаква, че с постепенното адаптиране на позицията на паричната политика икономическата активност ще се разширява умерено в средносрочен план, а условията на пазара на труда ще останат силни. Инфлацията на 12-месечна база се очаква да се повиши през следващите месеци и да се стабилизира около 2-процентната цел на Комитета в средносрочен план. Краткосрорчните рискове за икономическите перспективи изглеждат сравнително балансирани, но Комитетът наблюдава отблизо развитието на инфлацията.

Предвид реализираните и очаквани условия на пазара на труда и инфлацията, Комитетът реши да повиши целевия лихвен диапазон по федералните фондове на 1-1/2 до 1-3/4%. Позицията на паричната политика остава всеобхватна, като по този начин се поддържат силни условия на пазара на труда и устойчива възвращаемост до 2% инфлация.

При определянето на сроковете и размера на бъдещите корекции на целевия диапазон на лихвите Комитетът ще направи оценка на реализираните и очакваните икономически условия в сравнение с целите си за максимална заетост и 2% инфлация. Тази оценка ще вземе предвид широк спектър от информация, включително мерки за условията на пазара на труда, индикатори за инфлационния натиск и инфлационните очаквания и показанията за финансовото и международното развитие. Комитетът ще наблюдава внимателно действителното и очакваното развитие на инфлацията в сравнение с инфлационната цел. Комитетът очаква, че икономическите условия ще се развият по начин, който ще изисква допълнително постепенно увеличение на ставката по федералните фондове; лихвените проценти вероятно ще останат за известно време под равнищата, които се очаква да преобладават в дългосрочен план. Реалният курс на лихвените нива обаче ще зависи от икономическите перспективи, за които информация ще дадат входящите данни.

Точкова диаграма

Членовете на Федералния комитет по отворените пазари продължават да предвиждат три повишения през 2018, но прогнозира по-стръмен път за 2019 с 3 повишения, вместо очакваните 2 по-рано.

Декември

Март

 

Икономически прогнози

Ето как се промениха икономическите прогнози на Комитета спрямо декември 2017

Трябва да се отбележи, че растежът за тази година е коригиран с 0,2% нагоре, а за следващата с 0,3%, докато за 2020 остава непроменен. Това се очакваше и ако не се бе случило щеше да се приеме като по-мек сигнал. Безработицата също се понижава, но това би могло да бъде сигнал за това колко капацитет има в икономиката, отколкото за прегряваща икономика.

Пазарите искат да поддържат нещата възможно най-прости. Големият прост въпрос за днешното решение на FOMC беше: Дали точките ще сигнализират за 3 повишения тази година или 4. Отговорът е три. В резултат на това щатският долар е по-слаб, фондовите пазари са по-високи, а доходността на облигациите е по-ниска.

About Борис Петров 453 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.