Евро: Какво трябва да знае всеки трейдър?

Евро: Какво трябва да знае всеки трейдър?

Какво е евро?

Евро (EUR) е официалната валута на еврозоната, която е валутен съюз включващ 19 от 28-те членки на Европейския съюз. Еврото е създадено през 1999 година с намерението да се създаде единен икономически блок, който споделя обща валута между всички свои членове.

Европейската централна банка (ЕЦБ) е управител на еврото и използва монетарната политика, за да движи инфлацията и лихвените проценти до желаните нива, които да подкрепят икономическия растеж и създаването на работни места в ЕС.

През 1998 ЕЦБ определя количествено официалния си мандат за стабилност на цените като поддържане на инфлация под, но близо до 2% в средносрочен план. През юли 2012 година президентът на ЕЦБ, Марио Драги, установи запазването на еврото като неофициална цел, заявявайки, че служителите на централната банка ще „направят каквото трябва”, за да предотвратят неговия провал.

Създаването на единната валута евро е част от по-широкия европейски интеграционен проект, който има за цел да изгради политически обединена регионална единица, която е обвързана чрез икономически условия. ЕС се стреми да създаде „единен пазар“, като гарантира свободното движение на стоки, капитали, услуги и труд, т.нар. „Четири свободи“.

В крайна сметка ЕС стана втората по големина икономика в света с потребителска база от над 500 милиона. А валутата евро се издига до ранга на втората най-търгувана валута на световните финансови пазари. Следователно, притежанието на евро, позволява на трейдърите да имат експозиция на пазара на ЕС чрез високоликвидна валута.

Какво движи курса на еврото?

1. Политически рискове в еврозоната

Рисковете за политическата стабилност в еврозоната играят значителна роля за тенденциите в цената на еврото. Може да погледнем към Голямата рецесия през 2088 година и дълговата криза, която засегна ЕС. Когато икономически шок удари Европа, няколко южноевропейски държави (като Гърция), които вече бяха обременени с високи нива на дълг, станаха политическа и икономическа отговорност на целия съюз.

Имаше съмнения относно способността на тези държави да изплатят дълговете си, така че монетарните власти като ЕЦБ и МВФ излязоха с мерки за тези страни в опит да предотвратят регионален икономически срив.

Въпреки че бяха отпуснати заеми, икономическото въздействие на тази криза имаше по-широки политически последици, които оказаха значително влияние върху цената на еврото.

Неотдавнашното появяване на скептични към ЕС националистически движения в Европа доведе до обезценяване на валутата. Тогава пазарите станаха несигурни дали еврозоната ще бъде вкарана в по-дълбока криза, отколкото преди.

Евро и Гърция

2. Монетарната политика на ЕЦБ

ЕЦБ има влияние и върху тренда на цената на еврото. Като пазител на еврото ЕЦБ има за задача да поддържа ценовата стабилност и нива на инфлация под, но близо до 2% в средносрочен план.

Централната банка може да използва конвенционални политически инструменти като повишаване/намаляване на лихвените проценти и операции на открития пазар и други монетарни лостове, за да постигне своята цел. ЕЦБ може също така да използва нестандартни политики като програмите за количествени облекчения (QE) и програми за закупуване на активи. Тези мерки възникнаха след кризата с ипотечните кредити през 2008 година.

Европейската централна банка дава и пресконференции. Базирани на риториката в тях, пазарите могат да изградят своите очаквания за бъдещата посока на лихвените нива. Освен това, индикаторите за икономическа активност, като например БВП на Еврозоната, германски и френски индекс на потребителските цени, както и PMI проучванията могат да имат забележителен ефект върху еврото.

Неочаквано положителни или отрицателни данни от тези различни индекси могат да доведат до спекулации за потенциалните агресивни или миролюбиви промени в политиката на ЕЦБ. Следователно, тези пазарно ориентирани спекулации често водят до колебания на цените в еврото.

Евро и ЕЦБ

Търговия с евро

Най-популярната валутна двойка за търговия с участието на евро е тази с щатския долар (EUR/USD). Тези две валути представляват двата най-големи икономически блока, по-голямата част от световната икономическа активност се изразява в евро или долари. Обемът на сделките в тези валути ги прави много ликвидни, а EUR/USD най-търгуваната валутна двойка в света.

Поради голямата си популярност, голяма част от Форекс търговията включва различни валутни двойки с участие на евро. През 2016 еврото заема над 31% пазарен дял от общия оборот на валутния пазар. Така EUR/USD става един от най-ликвидните инструменти на световните финансови пазари. Поради високата ликвидност, спредът на EUR/USD може да бъде един от най-ниските от всички валутни двойки.

Освен това широкият обхват на наличните висококачествени икономически и финансови данни позволява на трейдърите да изградят стабилни и добре информирани стратегии за търговия с евро. Трейдърите имат възможност да анализират различните икономически фактори, които имат потенциал да предизвикат пазарни движения и да повлияят на цената на еврото. Така ще могат да да разработят печеливша стратегия за търговия с евро.

Ето и най-търгуваните валутни двойки с участието на евро (EUR):

About Борис Петров 453 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.