ESMA забрани бинарните опции и ограничи ДЗР

ESMA забрани бинарните опции и ограничи ДЗР
Европейският орган за ценни книжа и пазари взе решение да забрани бинарните опции и да ограничи Договoрите за разлика(ДЗР) с цел защита на инвеститорите на дребно.

Европейският орган за ценни книжа и пазари взе решение да забрани бинарните опции и да ограничи Договoрите за разлика(ДЗР) с цел защита на инвеститорите на дребно.

ESMA договори мерки във връзка с предоставянето на договори за разлики (ДЗР) и бинарни опции на инвеститорите на дребно в Европейския съюз (ЕС).

Договорени са следните мерки:
1. Бинарни опции — забрана за пускането на пазара, разпространението или продажбата на бинарни опции на инвеститори на дребно;
2. Договори за разлика — ограничаване на пускането на пазара, разпространението или продажбата на ДЗР на инвеститори на дребно. Ограничението включва: праговете за използване на ливъридж при откриването
на позиция; правило за марж на анулиране на основата на сметката; мерки за защита при отрицателен баланс на основата на сметката; предотвратяване на използването на стимули от доставчика на ДЗР; и строго предупреждение за
специфичния риск чрез стандартизирана формулировка.

ESMA може да въведе само временни мерки за намеса за период от три месеца. Преди изтичането на трите месеца ESMA ще обсъди дали е необходимо да се продължи прилагането на мерките за още три месеца, се казва в изявлението на европейския орган.

Значително безпокойство за защитата на инвеститорите

Съвместно с националните компетентни органи, ESMA стигна до заключението, че ДЗР и бинарните опции, които се предлагат на инвеститорите на дребно, са повод за значително безпокойство за защитата на инвеститорите. Това се дължи на сложния им характер и липсата на прозрачност; конкретните особености на ДЗР — прекомерен ливъридж, и на бинарните опции — структурно заложена отрицателна възвращаемост и вътрешен конфликт между доставящите ги Форекс брокери и техните клиенти; несъответствие между очакваната възвращаемост и риска от загуба и проблеми, свързани с пускането на пазара и разпространението.

Анализите на търговията с ДЗР, които националните компетентни органи извършиха за различни юрисдикции в ЕС, показват, че между 74%и  89 % от сметките на непрофесионални клиенти обикновено имат загуби като средите загуби на клиент са в порядъка от €1 600 до €29 000. В анализите на бинарните опции също бяха  установени постоянни загуби в сметките на непрофесионални клиенти.

Председателят Стивън Майор заяви:

„Договорените мерки, които ESMA оповестява днес, ще гарантират по- голяма защита на инвеститорите в ЕС чрез осигуряване на общо минимално ниво на защита за инвеститорите на дребно. Новите мерки относно ДЗР за пръв път ще допринесат за това инвеститорите да не губят повече средства, отколкото са вложили, ще ограничат използването на ливъридж и стимули и ще въведат предупреждение за риска за инвеститорите. Що се отнася до бинарните опции, обявената забрана е необходима поради спецификите на тези продукти.”

ДЗР — договорени мерки

1. Праговете за използване на ливъридж при откриването на позиция от непрофесионален клиент са от 30:1 до 2:1, като това съотношение варира в зависимост от волатилността на базовия актив:

  • 30:1 за основни двойки валути;
  • 20:1 за неосновни двойки валути, злато и основни капиталови индекси;
  • 10:1 за стоки, различни от злато и неосновни капиталови индекси;
  • 5:1 за отделни капиталови инструменти и други референтни стойности;
  • 2:1 за криптовалути.

2. Правило за марж на анулиране на основата на сметката. Чрез него се определя процентният марж (на 50 % от минималния изискван марж), при който доставчиците трябва да анулират една или повече отворени позиции с ДЗР на
непрофесионален клиент.
3. Защита при отрицателен баланс на основата на сметката. Това ще осигури цялостен гарантиран размер на загубите за непрофесионални клиенти.
4. Ограничаване на стимулите, предлагани за търговия с ДЗР;
5. Стандартизирано предупреждение за риска, съдържащо информация за загубите в проценти по сметките на инвеститори на дребно, обслужвани от доставчик на
ДЗР.

ESMA ще приеме тези мерки и ще ги публикува официално съобщение на своя уебсайт. След това мерките ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС (ОВ) и ще започнат да се прилагат един месец (по отношение на бинарните опции) и два месеца (по отношение на ДЗР) след публикуването им в ОВ.

Ето и официалното съобщение на ESMA до пресата.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е независим орган на ЕС, чиято цел е подобряване на защитата на инвеститорите и насърчаване на стабилни финансови пазари с установен пазарен ред.

About Борис Петров 453 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.