Как да инвестирате в акции изплащащи дивиденти?

Дивидент

Инвестициите в акции изплащащи дивиденти е една от най-популярните инвестиционни стратегии на фондовите пазари. Този подход е много удобен за инвеститори, които искат да изградят поток от пасивна доходност или тези, които искат да натрупат капитал чрез реинвестиране на получения дивидент.

В тази статия ще получите отговор на повечето Ваши въпроси свързани с инвестициите в акции с дивиденти. Да започваме!

Какво е дивидент?

Много начинаещи инвеститори не разбират всъщност какво е дивидент, когато става въпрос за акции и инвестиционен фонд.

Дивидент е изплащане на част от печалбата на публично търгувана компания и се полага на акционери на компанията, отговарящи на определени условия.

Не всички компании изплащат дивидент. Обикновено борда на директорите на дадена компания определя дали ще практикува изплащане на дивиденти на акционерите и на коя част от тях.

В повечето случаи дивиденти се изплащат на месечна, тримесечна или на годишна база и са под формата парични плащания. Въпреки това дивидент може да бъде изплатени и под формата на акции или друго имущество.

Освен компании изплащане на дивиденти практикуват още:

На практика дивидентът е награда, която се изплаща на акционерите на дадена компания или инвестиционен фонд, за това, че те са вложили свой капитал.

Научете повече за инвестициите в акции с нашия видео курс. Кликнете на линка и вземете Вашите 9 безплатни урока сега:

Кои компании дават дивиденти?

Преди да дадем точен отговор на въпроса кои компании дават дивиденти е добре да разгледаме какви са различните видове акции:

 • Акции с растеж
 • Акции със стойност
 • Акции с дивидент

Нека да видим какво представлява всеки вид акции накратко.

Акции с растеж са акции на компании, от които се очаква да нарастват по-бързо от средното за пазара. В повечето случаи тези акции не практикуват изплащане на дивиденти, тъй като обикновено искат да реинвестират по-голямата част от печалбите си, за да ускорят растежа си в краткосрочен план.

Акциите със стойност се търгуват на по-ниска цена, отколкото предполагат фундаментите на компанията като дивиденти, печалби, продажби и тн. Това ги прави особено привлекателни за инвеститорите търсещи стойност.

Акции с дивиденти са акции на компании, които изплащат редовни дивиденти на своите инвеститори. Тези акции с дивиденти често са на утвърдени компании, които водят политика за разпределяне на печалбите обратно към акционерите.

Да разгледаме по-подробно акциите изплащащи дивиденти, които са и основаната тема на тази статия.

Акции с дивиденти

По-големите установени на пазара компании, които има по-лесно предвидими печалби, често разпределят най-големи дивиденти от акции.

Тези компании са склонни на редовно изплащане на дивиденти, тъй като се стремят да максимизират печалбите за акционерите по начин, който се различава от естествения растеж на цената на акциите.

Компании от следните сектори най-често практикуват разпределения на дивидент:

 • Суровини
 • Петрол и газ
 • Банки и финанси
 • Здравеопазване и фармацевтика
 • Комунални услуги
 • Продукти от първа необходимост
 • Компаниите структурирани като командитни дружества
 • Тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REITs)

Редовно разпределение на дивидент може да се срещне и при различните видове фондове ако това съответства на техните инвестиционни цели.

 • Най-общо, по-новите и бързоразвиващи се компании не изплащат големи дивиденти. Причината е проста – много компании смятат, че ще използват по най-добрия начин печалбите си като ги реинвестират в бизнеса си и стимулират по-нататъшен растеж.
 • От друга страна, компаниите, които са узрели и за които не е необходимо да харчат голяма част от капитала, който генерират за разрастване на бизнеса си, има два основни начина да върнат капитал при акционерите – дивидент или обратно изкупуване на акции.

Има известен дебат сред инвеститорите относно това кое е по-добро и много акции с дивиденти използват комбинация от двете. Тъй като дивидентните акции обикновено са зрели и печеливши компании, те обикновено преживяват рецесиите и сривовете по-добре от акциите без дивидент и също така са по-малко волатилни.

Така можем да се заключи, че ако даден инвеститор се цели в пасивна доходност от своята инвестиция в акции с дивидент, трябва да се насочи към установени компании, които често предлагат изплащане на дивиденти или към някои акции със стойност.

Акциите на растежа в повечето случаи не предлагат доходност от дивиденти или ако предлагат, тя далеч не е толкова атрактивна, колкото повечето дивидентни акции.

Изплащане на дивиденти

Ако дадена компания има печалба и реши да изплати дивидент на обикновените акционери, се обявява сумата и датата на изплащане. Обикновено в САЩ компаниите планират изплащане на дивиденти на всеки три месеца, след като бъде приключен отчета за приходите и бордът на директорите се срещне, за да преразгледа финансовите резултати.

В други случаи изплащането на дивиденти може да е веднъж годишно. Този метод е по-често използван от европейските компании.

Ако дивидентът е под формата на парично плащане, в повечето случаи определената сума се изплаща на инвеститорите няколко дни след обявената екс дивидентна дата (ex-dividend date). На тази дата цената на акцията започва да се търгува без предварително обявения дивидент.

Алтернативният метод за изплащане на дивиденти е под формата на допълнителни акции. Тази практика може да е позната като реинвестиция на дивиденти и обикновено се предлага като опция за изплащане на дивиденти от компаниите или инвестиционните фондове.

В повечето случаи сумата получена от изплащане на дивиденти подлежи на данък дивидент. Този данък дивидент трябва да бъде платен независимо от формата на разпределение на дивидент.

Процедура по изплащане на дивиденти от акции

Когато от дадена компания обявят изплащане на дивиденти, акционерите се уведомяват чрез прессъобщение и информацията обикновено се разпространява чрез финансовите медии. Това е първа стъпка в процедурата по начисляване на дивидент и се нарича дата на деклариране.

Ето всички важни дати, които трябва да запомните, когато получавате дивиденти от акции:

 1. Дата на деклариране (Record date) – дата, на която борда на директорите анонсира и одобрява изплащането на дивидент.
 2. Екс-дивидентна дата (Ex-dividend date) – първата дата, на която акцията се търгува без дивидент.
 3. Дата на записване (Record date) – дата на записване на всички инвеститори, които имат права при разпределение на дивидент.
 4. Дата на изплащане (Payment date) – дата, на която официално се стига до изплащане на дивидент.
Дати за изплащане на дивиденти

На датата за изплащане компанията депозира средствата на акционерите в депозитар. Следват плащанията в брой, които стават чрез инвестиционни посредници (брокери) по целия свят. Тези брокери спомагат инвеститорите да получат в своя дивидент от акции на дадена компания.

Защо да инвестирате в акции с дивиденти?

Независимо дали Вашите цели са да генерирате доходност или да изградите състояние в дългосрочен план, покупката на акции с дивиденти може да бъде прекрасна инвестиционна стратегия. Това се дължи на двустранния начин, по който инвестирането в дивидентни компании възнаграждава инвеститорите:

 1. Периодично начисляване на дивидент
 2. Капиталови печалби при покачване на цената на акциите

Следователно независимо дали цената на акциите се увеличава или намалява Вие имате гарантирана доходност от дивидент, стига компанията да продължи да практикува изплащане на дивиденти.

Красотата на акциите, които изплащат дивиденти, е, че част от възвръщаемостта Ви включва предвидими плащания на дивиденти.

Въпреки това не всички акции с дивиденти могат да поддържат плащанията към инвеститорите във всяка икономическа среда. Това бе демонстрирано съвсем скоро при пандемията от Covid-19, която принуди част от компаниите, които изплащат дивиденти да намалят плащанията към инвеститорите или да ги премахнат изцяло.

Комбинирайте това получаване на дивиденти от акции с потенциал за ръст на цената на акциите (капиталови печалби), тъй като по този начин може да получите по-добра възвръщаемост и да “победите пазара”.

Освен това инвестициите в акции с дивиденти може да спомогне за диверсификацията на Вашето портфолио от акции.

Как да изберете точните акции с дивиденти?

Дивидентите са част от печалбата на компания, която се изплаща на отговарящите на условията акционери на месечна, тримесечна или годишна база. Като цяло способността на компанията да изплаща дивиденти е знак за добро корпоративно здраве.

От гледна точка на инвестиционната стратегия, купуването на утвърдени компании с добра история на дивидентите добавя стабилност към портфолиото.

Все пак преди да купите дивидентна акция е важно да знаете как да я оцените. Споменатите по-долу показатели могат да Ви помогнат да разберете какъв дивидент може да очаквате, колко сигурно е това изплащане на дивиденти и най-важното – как да видите опасностите.

Дивидентна доходност

Годишният дивидент на дадена компания, представен като процент от цената на акцията се нарича дивдиентна доходност. Този показател може да се използва за идентифициране на дивидентни акции, които може да се превърнат в потенциални сполучливи инвестиции.

Пример:

Дивидентна доходност

Ако една компания плаща $1 за годишни дивиденти, а цената на акцията е $20, дивидентната доходност ще бъде 5%.

Дивидентната доходност е полезен показател за оценка и Ви позволява да сравните текущата дивидентна доходност на акцията с тази в миналото.

Въпреки че по-високата доходност от дивидент е по-добра, ако всички други фактори са еднакви, способността на компанията да поддържа изплащането на дивиденти и в идеалния случай да го увеличи, има още по-голямо значение.

Капанът дивидентна доходност

Неопитните дивидентни инвеститори често правят грешката да търсят най-високата дивидентна доходност. Въпреки че високодходните акции не са лоши, то тази висока доходност може да се дължи на спад в цената. В този случи има риск от понижаване на дивидента.

Именно това е капанът дивидентна доходност. Ето и няколко стъпки, които може да предприемете, за да избегнете този капан:

 • Избягвайте да купувате акции въз основа единствено на дивидентната доходност. Ако една компания има значително по-висока доходност от своите конкуренти, това често е признак на проблем, а не на възможност
 • Използвайте коефициентите на изплащане, за да прецените устойчивостта на дивидента
 • Използвайте историята на дивидентите на компанията като ориентир
 • Проучете баланса, включително дълг, парични средства и други активи и пасиви
 • Обмислете самия бизнес и индустрия. Има ли риск за компанията от конкуренти, слабо търсене или някакви други проблеми?

Средната дивидентна доходност на компаниите от широкия американски индекс S&P 500 варира между 2% и 5%, в зависимост от пазарните условия.

Добре е да запомните, че дивидентна доходност, която изглежда твърде добре може да опасност. По-добре да закупите дивидентни акции с по-ниска доходност, която изглежда солидна, отколкото да преследвате прекалено висока доходност.

Коефициент на изплащане

Коефициент на изплащане се представя като процент от печалбата на компанията и измерва устойчивостта на дивидентите на дадена компания.

По-ниският коефициент на изплащане показва, че една компания запазва повече от своята печалба, за да стимулира растежа си, докато по-високият коефициент на изплащане показва, че една компания споделя повече от печалбата си с акционерите.

Пример:

Коефициент на изплащане на дивидент

Ако една компания печели $1 на акция нетен доход и изплаща дивидент от $0,50 на акция, коефициентът на изплащане е 50%. Като цяло, колкото по-нисък е коефициентът на изплащане, толкова по-устойчив трябва да бъде дивидентът.

Коефициентът на изплащане над 100% означава, че изплащането на дивиденти на дружеството надвишава нетния му доход.

Коефициент на изплащане на паричен дивидент

Нетният доход по общоприетите счетоводни принципи (GAAP) не е парична мярка, а различни непарични разходи могат да доведат до това, че печалбите на компанията и реалните парични потоци от нейните операции значително се различават от един период до друг, което може да направи коефициента на изплащане на компанията неточен.

Коефициентът на изплащане на парични дивиденти измерва процента на оперативните парични потоци на компанията, минус капиталовите разходи, които тя е изплатила в дивиденти.

Инвеститорите могат да използват това заедно с коефициента на изплащане, за да получат по-добра представа за устойчивостта на дивидентите.

Обща възвръщаемост

Общата възвръщаемост за инвеститорите може да бъде изчислена като се съберат капиталовите печалби с изплатените дивиденти.

Пример:

Например, ако платите $10 за акция, чиято стойност се покачи с $1 и отделно плаща на инвеститорите дивидент от $0,50 долара, то ще прибавите $1,50 към средствата – 15% от обща възвръщаемост.

Печалба на акция

Показателят печалба на акция изчислява печалбата, която генерира на една акция. Най-добрите дивидентни акции са компаниите, които са показали способност редовно да увеличават печалбата на акция във времето и по този начин да повишават дивидента.

Историята на растежа на приходите често е доказателство за трайни конкурентни предимства.

Съотношението печалба на акция се изчислява, като се вземе разликата между нетния доход на компанията и дивидентите, изплатени за привилегировани акции, и след това тази цифра се раздели на броя на акциите.

Пример:

Печалба на акция

Да речем, че компанията има нетен доход от $20 милиона и изплаща $2 милиона дивиденти на привилегированите акционери.

Нека също така да кажем, че компанията има 10 милиона акции за първата половина на тримесечието и 12 милиона акции за втората половина, или средно 11 милиона акции. В този случай ето как бихме изчислили печалбата на акция:

 • $20 милиона – $2 милиона = $18 милиона
 • $18 милиона / 11 милиона акции = $1.63 на акция.

Така избраната компания има настоящо съотношение печалба/акция от $1.63.

Съотношение цена/печалба

Съотношението цена-печалба разделя цената на акциите на компанията на печалба на акция. То е показател, който може да се използва заедно с дивидентната доходност, за да се определени дали акцията е на справедлива цена.

Съотношение цена печалба при инвестиции в акции с дивиденти

Придобивания или органичен растеж

Растежът на една компания не винаги може да се обясни с едни и същи фактори. Когато видите стабилна тенденция в приходите, можете да си представите, че това се дължи на органичния растеж.

Органичен растеж е, когато компанията се развива или увеличава пазарния си дял поради нови или по-добри продукти. Но не винаги е така.

Има и друг начин за увеличаване на продажбите на една компания и това е чрез придобивания. Ако компанията не е разработила нов продукт или услуга, тя може да придобие конкурент, който го е направил.

Когато има голям скок в приходите на определена компания, то той обикновено е свързан с голяма придобивка. Важно е след това да проследите дали ръста ще продължи стабилно, както и дали нивото на дълг на компанията не е нараснало прекалено.

Това бяха някои от най-важните показатели, които един инвеститор е добре да проследи преди да купи дивидентни акции. Комбинацията от чат от изброените или всички ще оформи Вашата инвестиционна стратегия.

Стратегии за инвестиции в дивидентни акции

Различните дивидентни инвеститори могат да имат различни инвестиционни стратегии. Тези стратегии ще зависят от:

 • Персоналните финансови цели
 • Личните финансови възможности
 • Толерантността към риск

Започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате?

Отговорите на тези въпроси ще ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения (като изплащане на ипотека) и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последното място от собствения темперамент.

Също така можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива.

Две от популярните стратегии за инвестиции в дивидентни акции са

 1. Висока дивидентна доходност
 2. Висок ръст на дивидентна доходност

Първият подход е фокусиран върху бавнорастящи компании, които имат значителен паричен поток. Това им позволява да финансират големи дивидентни плащания и да генерират незабавни приходи.

Стратегията за висок ръст на дивидентите е насочена към закупуване на акции на компании, които в момента изплащат дивиденти по-ниски от средните, но размера на плащанията бързо нараства. Това позволява на инвеститорите да купуват печеливши компании с по-ниска доходност и да реализират голям абсолютен доход за 5 или 10 годишен период.

Ако имате дългосрочни цели на Вашите инвестиции, може да Ви от полза да използват план за реинвестиране на дивидентите. По този начин всеки дивидент, който получавате ще бъде инвестиран отново в акции на съответната компания.

Също така, инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че малки проценти възвръщаемост на инвестициите да изглеждат сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

Как да започнете инвестиции в дивидентни акции?

След като вече знаете какво е дивидент, които акции дават дивиденти и как да изберете най-подходящите акции за инвестиции е време да се насочим към практическата част, а именно покупката на набелязаните компании.

За да започнете инвестиции в дивиденти акции трябва да направите следните стъпки:

 1. Изберете инвестиционен посредник
 2. Отворете си сметка за търговия с акции
 3. Изтеглете платформа за търговия с акции
 4. Намерете избраната от Вас акция и я купете

Дивиденти – заключение

Инвестициите в дивидентни акции е начин да създадете стабилен поток от пасивна доходност и добавите към капиталовите печалби на Вашето портфейл.

Повечето компании, които дават дивиденти са големи и установени на пазара, а Вие добре да изберете тези със стабилни приходи, паричен поток и добра дивидентна история.

Изберете най-подходящата за Вас стратегия за инвестиции и не забравяйте, че приходите от дивиденти подлежат на данък дивидент.

Открийте още интересни статии:

About Борис Петров 458 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

2 Comments

  • Благодаря за интереса и се надявам да съм полезен. Успех!

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.