Диверсификация: Какво представлява и защо Ви е нужна?

Диверсификация: Какво представлява и защо ни е нужна?

Голяма част от хората са чували термина диверсификация като са срещали това понятие в новините, пресата и на други места в ежедневието си. Въпреки това едва ли са много тези, които знаят точно какво е диверсификация и как да я използват.

И Вие искате да научите повече за диверсификацията? Тогава сте на правилното място, тъй като в тази статия ще получите отговори на въпроси като:

 1. Какво е диверсификация?
 2. Защо имате нужда от диверсификация на портфейла?
 3. Диверсификацията – предимства и недостатъци
 4. Как да диверсифицирате инвестиционното си портфолио?
 5. Стратегии за диверсификация на активите

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е диверсификация?

В началото ще дадем една дефиниция на термина диверсификация във финансите:

Диверсификация e инвестиционна стратегия, която има за цел да намали риска, докато максимизира възвръщаемостта като използва разпределяне на капитала в различни активи по начин, който не позволява прекалено голяма експозиция в един единствен актив. 

За баща на диверсификацията се смята Хари Марковиц, носител на Нобелова награда за икономика, който е разработил Съвременна теория на портфейла (MPT). В тази теория Марковиц подчертава значението на корелациите и диверсификацията за инвестиционните портфейли.

Най-лесният начин за разбиране на това какво е диверсификация е поговорката “Не слагайте всички яйца в една кошница”.

Обосновката на тази стратегия е, че портфейл, който е изграден от различни видове активи ще даде средно по-висока възвръщаемост в дългосрочен план като същевременно ще намали риска от притежанието на само един актив.

Всички професионални (и не само) инвеститори са съгласни, че въпреки не може да гарантира избягването на загубите, диверсификацията е най-важния компонент за постигане на дългосрочни финансови цели като същевременно се минимизира риска.

Уорън Бъфет за диверсификацията

Защо имате нужда от диверсификация на портфейла?

Когато пазарите нарастват и цените на инвестициите се покачват изглежда почти невъзможно да не успеете да капитализирате печалбите от инвестицията си.

Но, тъй като никога не можете да бъдете сигурни накъде ще се насочат пазарите, не трябва да пропускате да направите диверсификация на риска, за да подготвите Вашия инвестиционен портфейл за всякакви пазарни условия.

Всяка инвестиционна стратегия трябва да включва план за действие при негативно развитие на обстоятелствата. По този начин инвестиционният портфейл ще бъде подготвен за пазарни корекции и дори мечи пазари и загубите ще могат да бъдат смекчени.

Основната цел на всяка диверсификация на портфолио е да ограничи ефектът на волатилността върху него.

Например ако притежавате само един актив и цената му се понижава, то на практика целия Ви портфейл поевтинява и Вие губите пари. В същото време ако притежавате няколко различни активи, то поскъпването на едни от тях може да неутрализира понижаването на цената на други.

Ползите от диверсификация на портфейл от активи ще има само ако различните активи в портфейла не са силно свързани (корелирани) по между си. Цените на различните активи трябва реагират по различен начин на пазарните влияния.

По-този начин увеличавате вероятността поне някои от активите да поскъпват в даден момент. Освен това притежаването на повече активи увеличава и шансовете да направите т.нар “удар на живота си” – цената на някой от активите Ви да се изстреля в космоса.

Така, ако трябва да обобщим отговора на въпроса защо имате нужда от диверсификация на портфейл можем да изброим поне 3 ключови причини:

 1. Минимизиране на риска на Вашия инвестиционен портфейл.
 2. Увеличаване на експозицията си в различни класове активи.
 3. Максимизиране на възвръщаемостта на портфолиото си.

След като разбрахте както е диверсификация и защо имате нужда от разпределение на капитала в различни активи, да видим дали диверсификацията има и своите недостатъци?

Диверсификация – предимства и недостатъци

Както стана ясно досега положителни страни на една диверсификация на риска са доста, но както всяко друго нещо този подход има и своите недостатъци.

Колкото повече активи притежава Вашето портфолио, толкова по-трудно ще се управлява, толкова по-скъпо ще Ви струва и повече време ще Ви отнема. Повечето активи изискват повече капитал, повече време и ще Ви се наложи да платите повече такси и комисионни.

Ограниченията във времето и бюджета могат да затруднят индивидуалните инвеститори да създадат адекватно диверсифициран портфейл. Това предизвикателство е ключова причина взаимните фондове да са толкова популярни сред по-малките инвеститори.

Диверсификация на портфейл - предимства и недостатъци
Източник: FXTrading.bg

Как да диверсифицирате инвестиционно портфолио?

На практика никой не знае какво точно ще се случи на финансовите пазари и накъде ще насочи инвестицията му. Именно поради тази причина, почти всички, от фонд мениджъри и големи инвеститори до индивидуални инвеститори и трейдъри практикуват различни видове за диверсификация на портфейлите си.

Двата основни вида диверсификация на портфейл са:

 1. Диверсификация в един клас активи.
 2. Диверсификация в различни класове активи.

Съществува и диверсификация на географски принцип, която включва активи от различни държави и региони по света.

Сега ще разгледаме всеки от споменатите видове диверсификация в повече детайли.

Диверсификация в един клас активи

Диверсификацията на портфолио включва различни инвестиции в един клас активи. Целта е да се увеличи обхвата на експозицията и да се разпредели на риска. Това може да се случи по два начина:

 1. Ръчно разпределяне чрез покупка на различни инструменти от един клас активи.
 2. Покупка на фондове, като много подходящи изглеждат борсово търгуваните фондове (ETF-и) и донякъде взаимните фондове.

Да видим как може да направите диверсификация в един клас активи.

Акции

Например ако искате ръчно да диверсифицирате своята експозиция в акции, то ще трябва да закупите:

 • Акции с висока, средна и малка пазарна капитализация.
 • Акции с дивиденти, акции със стойност и акции с растеж.
 • Дялове на компании от различни икономически сектори.
 • Акции на компании от различни държави географски региони.

Разбира се не е задължително да купите абсолютно всичките видове, но е може би е добре да имате повечето изброените.

Покупката на множество акции с различни капитализация, стил, сектори и региони може да отнеме доста време за анализ. Освен това ще Ви се наложи да платите и повече комисионни. Но има ли възможност да си спестите това време и част от комисионните?

Научете повече за инвестициите в акции с нашия видео курс. Кликнете на линка и вземете Вашите 9 безплатни урока сега:

Борсово търгувани фондове

Много от изброените инвестиции акции могат да бъдат направени чрез борсово търгувани фондове, които могат следят представянето на определен клас активи. ETF-ите се търгуват като акции и можете да ги купувате и продавате в рамките на работния ден.

Покупката на ETF автоматично може да Ви осигури диверсификация в даден актив. Освен това могат да и да бъдат специализирани като например акции с голяма пазарна капитализация, акции със стойност и акции от азиатскотихоокеанския регион, например.

Взаимни фондове

Взаимните фондове обединяват капитала на много хора за инвестиране в множество различни компании или активи, което директно осигурява диверсификация на портфейл.

Взаимните фондове предлагат много от качествата на борсово търгуваните фондове, но могат да се търгуват само по последната цена на затваряне и в повечето случаи имат по-високи разходи и по-ниска прозрачност.

Диверсификация в различен клас активи

За да може да една стратегия за диверсификация на портфейл да бъде напълно завършена, трябва да включва инвестиции в различни класове активи.

Това означава, че портфолио от различни индивидуални акции, например, не е напълно диверсифицирано, дори то да включва компании от различни сектори, пазарни капитализации и тн.

Някои експерти дори смятат, че, за да бъде пълна една диверсификация на портфейл, той трябва да съдържа четири основни вида активи:

 1. Местни акции
 2. Чуждестранни акции
 3. Облигации
 4. Банкови депозити

Все пак това правило може да бъде дискутирано при някои обстоятелства. Например в България имаме една изключително ниско ликвидна Българска фондова борса, която понастоящем не изглежда много привлекателна за инвестиции. Надяваме се това да се промени в бъдеще.

В същото време лихвите по банковите депозити в глобален мащаб са изключително ниски и те почти винаги водят до загуба на пари, когато ги коригираме спрямо инфлацията и добавим таксите на банките и дължимите данъци.

Но нека се запознаем по отблизо със споменатите по-горе активи.

Местни акции

По принцип това потенциално би била най-голямата част от Вашия портфейл. Но вече споменахме за ниската ликвидност на БФБ, а трябва да добавим и малкия избор от публично търгувани компании в България.

Така, за голямо съжалениe, Българската фондова борса не винаги предлага достатъчно добри възможности за сериозна възвръщаемост и диверсификация на портфейл.

За съжаление основният бенчмарк на БФБ Sofix се намира в низходяща тенденция в последните няколко години, както е видно от следващата графика:

Графика на индекс Sofix
Източник: Infostock.bg

Международни акции

От гледна точка на българския инвеститор международните акции могат да предложат по-висока възвръщаемост и повече възможности за диверсификация, поради по-богатия избор на компании. Американските акции например генерират най-висока доходност в исторически план.

Все пак диверсификацията на географски принцип също е от значение, затова е добре да погледнете и към европейските акции, които се славят с високи дивиденти, както и към развиващите се пазари.

Ето и графиката на широкия американски индекс S&P 500:

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, S&P 500

Облигации

Докато акциите се стремят да донесат по-висока доходност на Вашия портфейл, облигациите и ценните книжа с фиксирана доходност целят да осигурят стабилност. Тези активи са склонни да се справят добре, когато пазарите се насочат надолу.

Облигациите представляват заеми за компания, правителство или друго юридическо лице, а възвръщаемостта им е лихвата, която получателите на заема трябва да изплатят на инвеститора.

 • Държавните облигации от развитите пазари се считат за най-безопасни, но те често носят и по-ниска (дори отрицателна) доходност.
 • От друга страна са високодоходни и нискокачествени облигации известни като “junk” (боклук).
 • Между тях стоят различни корпоративни, общински и държавни облигации.

Тук е добре да отбележим, че доходността по облигациите е в обратна корелация с цената им (по-висока цена означава по-ниска доходност и обратно).

Депозити

На практика това е дялът от Вашето портфолио, който представлява пари в брой. Депозитите предлагат ниски рискове, но и много ниска доходност. В много случай възвръщаемостта ще е отрицателна.

При сегашните икономически условия в глобален план банковите депозити водят до загуба на пари, тъй като лихвите по депозитите са изключително ниски (дори нулеви или негативни), а инфлацията доста по-висока от тях. Не трябва да забравяме и банковите такси и данъците, които трябва да платим.

Диверсификация на географски принцип

По-нагоре в статията вече споменахме за диверсификация на географски принцип, която представлява притежаване на активи от различни региони и държави.

Едва ли искате да сложите всичките си пари в една държава и регион, по същата причина поради, която не искате да инвестирате в само една акция или само един актив. Потенциални политически и икономически проблеми в тази страна може да нанесат тежък удар на Вашето портфолио.

Диверсификация на портфолио на географски принцип може да помогне на инвеститорите да компенсират волатилността в един икономически регион. Борсово търгуваните фондове например правят инвестирането в глобален мащаб по-лесно от всякога.

Диверсификация извън развитите икономики също може да е от полза. Например на развитите пазари много компании предлагат продукти и услуги при силна конкуренция, докато развиващите се пазари могат да бъдат по-малко конкурентни.

В същото време в развиващите се икономики може по-често да видим завишен политически натиск, валутен риск и като цяло пазарен риск, в сравнение с развитите страни.

Стратегии за диверсификация

Преди да започнете да диверсифицирате своя портфейл от активи е добре да имате стратегия за диверсификация. Не е достатъчно просто да направите някакъв микс от активи.

Независимо какви стратегии за диверсификация използвате те трябва да са съобразени с Вашите:

 1. Финансови възможности
 2. Финансови цели
 3. Толерантност към риск
 4. Инвестиционна времева рамка

На следващото изображение ще откриете 3 примерни стратегии за диверсификация на портфейл:

Стратегии за диверсификация на портфолио
Източник: fxtrading.bg

Все пак не всичко приключва до тук. След като вече имате смес от активи, които искате да притежавате, трябва да преглеждате и ребалансирате. Ако не ребалансирате силно представяне на акциите може да повиши нивото на риска на портфейла Ви.

Пример

Избрали сте балансираната примерна стратегия, показана на изображението по-горе. След 5 годишен бичи пазар на акциите, техния дял от портфолиото в нараснал от 40% до 60%. Това означава, че Вашето портфолио е по-рисково отколкото в началото и е уязвимо при корекция на пазарите на акции.

Ето защо, е добре поне веднъж годишно да преглеждате Вашия портфейл и да го ребалансирате като продадете част от активите с прекалено голям дял и добавите от тези, при които делът е намалял. Понякога това ще означава:

 • Да продадете рискови активи за сметка на по-консервативни такива, за да понижите риска.
 • Да продадете консервативни активи за сметка на по-рискови такива, за да повишите риска.

Целта е да върнете портфейла обратно към желаното ниво на риск.

Съвети за диверсификация

След като разбрахме какво е диверсификация, защо тя е толкова важна за всеки портфейл и кои активи можем да използваме за диверсификация на риска, нека да даде някои основни съвети:

 1. Разпределете капитала. Акциите могат да бъдат много привлекателни, но не инвестирайте целия си капитал в една акция или един икономически сектор. Опитайте се да създадете нещо като свой инвестиционен фонд като инвестирате в компании, които познавате и имате доверие.
 2. Обмислете инвестиция във фондове. Не забравяйте, че акциите не са единствения актив. Можете да инвестирате в облигации, суровини и ETF-и . И не се придържайте само към местни активи, инвестирайте в глобален мащаб. Все пак не прекалявайте. Уверете се, че можете да управлявате Вашия портфейл.
 3. Продължавайте да изграждате Вашето портфолио. Продължавайте да инвестирате и да изграждате Вашето портфолио. Една стратегия за инвестиране на равни вноски всеки месец или тримесечие може да изглади големите колебания и да намали риска. Използвайки подобна стратегия, ще купувате повече, когато цените са ниски, и по-малко, когато цените са високи.
 4. Не купувайте определен актив просто за диверсификация. Дръжте на качеството и не инвестирайте просто, за да имате още един актив или просто още една по-различни компанията в портфолиото си.
 5. Знайте кога да излезете. Не оставяйте Вашият инвестиционен портфейл на автопилот. Останете в крак с инвестициите си. По този начин ще знаете кога трябва да приберете печалбите си или да ограничите загубите си и да продължите напред.
 6. Хвърляйте по едно око на комисионните. Дори да не сте най-активния инвеститор или трейдър, разберете какво получавате за таксите и комисионните, които плащате. В даден момент разходите Ви може да окажат ефект върху инвестиционния Ви портфейл.

Заключение

Инвестициите могат да бъдат интересно и доходоносно начинание. Въпреки това всяка инвестиция води със себе си известна доза риск.

Постигането на Вашите дългосрочни цели изисква балансиране между риска и възвръщаемостта. Изборът на правилния микс от инвестиции и след това периодично ребалансиране и наблюдение на избора Ви може да направи голяма разлика в резултата Ви.

Съдържанието в статията Ви беше полезно? Споделете я с Вашите приятели в социалните мрежи чрез бутоните по-долу или оставете коментар. Благодарим Ви предварително!

Открийте още интересни статии:

About Борис Петров 453 Articles
Борис Петров e финансов анализатор, собственик и създател на FXTrading.bg, който търгува активно на финансовите пазари от 2013 година. В началото започва с Форекс пазара, след което се насочва към инвестиции в акции и суровини. През 2016 година Борис създава сайта fxtrading.bg, а от 2018 работи като финансов анализатор за международен инвестиционен посредник. Освен това, Борис има солиден опит в създаването на обучителни материали относно анализа на финансови инструменти.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.